Časoris
Knjižnica. Vir: Unsplash
Knjižnica. Vir: Unsplash

Novi učbeniki ter zakoni in nova publikacija o vzgoji in izobraževanju

V rubriki Novičke z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vas bomo enkrat mesečno seznanjali z aktivnostmi ministrstva, predvsem s tistimi, za katere bomo presodili, da bi zanimali vas, starše, ter učiteljice in učitelje.

Prijazno pa vas tudi vabimo, da nam na elektronski naslov Časorisa urednik@casoris.si pošiljate morebitna vprašanja, na katera vam bomo z veseljem odgovarjali.

Učbeniki

Tako v šolah kot v širši javnosti se pogosto omenjajo različne dileme glede učbeniške politike. Ker nekaj let ni bilo zadostnih vlaganj v učbeniške sklade, so učbeniki marsikje postali zastareli. Zato smo oblikovali dolgoročen model in v juniju 2015 začeli s postopno obnovo učbenikov. Od takrat za obnovo učbeniških skladov namenjamo več kot 3 milijone evrov letno in tako bo tudi v prihodnje.

V letošnjem šolskem letu bodo učbeniški skladi v celoti obnovljeni. Zagotovili bomo dolgoročno stabilnost financiranja, ključna prvina učbeniške politike pa ostaja kakovost. Šole bodo vsako leto dobile sredstva za obnovo učbeniškega sklada, o dinamiki menjave pa se bodo poslej lahko odločale avtonomno. Na ta način šolam in učiteljem zagotavljamo avtonomijo pri izbiri ustreznih gradiv, s katerimi bodo  v skladu s kurikulom kakovostno dosegali cilje izobraževanja.

Pri tem pa ne pozabljamo na pomembno vlogo staršev, ki v okviru svetov šol potrjujete izbiro učbenikov in delovnih zvezkov ter ostalih učnih gradiv, ki jih bodo pri pouku uporabljali vaši otroci. Tudi vaša presoja je ključna.

Starši bodočih prvošolk in prvošolcev se boste zagotovo razveselili novice, da bodo zanje učna gradiva v prihodnje brezplačna. Tako smo se odločili zaradi posebnosti vzgojno-izobraževalnega dela v prvem razredu, kjer  je treba učencem omogočiti čim več pisanja in zato potrebujejo različna didaktična gradiva. Seveda bi si želeli še bolj razbremeniti vse vas, starše, vendar je treba upoštevati javno-finančne zmožnosti in omejitve, zato zaenkrat brezplačnih učnih gradiv v vseh razredih devetletne osnovne šole ni mogoče zagotoviti.

Morda vas zanima tudi, kaj je pokazala analiza o ponudbi in uporabi učbenikov v Sloveniji v primerjavi s sosednjimi državami?

Izkazalo se je, da imamo v Sloveniji najvišje povprečne cene posameznih učbenikov. To kažejo tudi podatki iz maja 2014, ki jih je podala delovna skupina za učbenike in učna gradiva. Povprečje cen je izračunano iz ponudbe vseh učbenikov na trgu za posamezni predmet. Zato smo se odločili, da bo ministrstvo odslej enkrat letno v anonimizirani obliki objavilo najnižje, najvišje in povprečne cene učbeniških kompletov.

Publikacija Vzgoja in izobraževanje v RS

Mednarodno primerljiv vpogled v področje izobraževanja ponuja publikacija Pogled na izobraževanje (Education at a Glance), ki jo letno pripravi OECD, na našem ministrstvu pa je v njeno pripravo najbolj vpet Urad za razvoj izobraževanja, Eurydice Slovenija.

Ta je izdal tudi posodobljeno knjižico Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji.

Sicer pa je naše ministrstvo pred dnevi v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju gostilo udeleženke in udeležence 19. srečanja delovne skupine OECD za indikatorje izobraževalnih sistemov.

Več kot 90 predstavnikov iz 38 držav in mednarodnih organizacij je usklajevalo metodologije in standarde za razvoj mednarodno primerljivih indikatorjev in analiz podatkov, obenem pa so se na podlagi izraženih prioritet držav odločali tudi o razvijanju novih kazalnikov uspešnosti izobraževalnih sistemov.

Različne analize sistema izobraževanja in mednarodne primerjave so pomemben dejavnik pri iskanju izboljšav. Omogočajo nam vpogled v segmente, kjer smo dobri, in v pomanjkljivosti, ki jih je potrebno odpraviti, je dejala na omenjenem srečanju ministrica dr. Maja Makovec Brenčič. Le na podlagi podrobnih analiz lahko oblikujemo ustrezne politike tako na nacionalni kot na mednarodni ravni.

Zakonske spremembe na področju izobraževanja

Kar nekaj pomembnih zakonskih sprememb s področja izobraževanja se obeta v prihodnjih mesecih.

Tako so v postopku spreminjanja Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o gimnazijah, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Zakon o vajeništvu, Zakon o izobraževanju odraslih pripravljamo pa tudi nov Zakon o visokem šolstvu in Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti.

Pri spremembah, ki jih želimo vnesti v šolski prostor, nas vodi zavezanost k oblikovanju še bolj kakovostnega izobraževalnega sistema na vseh ravneh izobraževanja.

Zakonske predloge usklajujemo z vsemi deležniki, da bi v partnerskem odnosu dosegli čim boljše rešitve v prid mladim generacijam, ki šele vstopajo ali pa so že v izobraževalnem sistemu.

MIZŠ

Novice z ministrstva za izobraževanje ekipa sodelavcev ministrstva pripravlja, posreduje ali omogoča za bralce Časorisa.

Vprašanje tedna

Vreme

Ljubljana Slovenia
Cloudy
2°C
 

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

Pomagajte prek PayPala. Uporabite lahko tudi bančno kartico.

Kako še lahko podprete Časoris?

Spletni arhiv Časorisa

Hej, te zanima, kaj se dogaja okoli tebe?

Naroči se na Časoris in vsak dan izveš vse, kar moraš vedeti, da izpadeš kul pred frendi. S prijavo sprejemaš splošne pogoje in politiko zasebnosti.