Časoris
Poskrbeti moramo za večjo telesno dejavnost. Foto: Sergey Novikov/Dreamstime
Poskrbeti moramo za večjo telesno dejavnost. Foto: Sergey Novikov/Dreamstime

zMIGAJ!: S projektom do razvoja inovativnih gibalnih programov

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje se je na vedno večje izzive v zvezi s telesno nedejavnostjo mladostnikov odzvalo s pripravo projekta zMIGAJ!.

Z gibanjem do zdravja

S sodobnimi tehnologijami prežet način življenja nam kaže, da so mladi vedno manj telesno dejavni. To so okoliščine, ki pred nas postavljajo izziv, kako spodbujati zdrav in aktiven življenjski slog.

Redna in ustrezna telesna aktivnost namreč izboljšuje številne kazalnike zdravja.

Kako aktivni so naši otroci?

Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 navaja, da je delež zadostno telesno dejavnih otrok in mladostnikov premajhen.

Izsledki raziskav Fakultete za šport na Univerzi v Ljubljani na podlagi merjenja in spremljanja telesnega in gibalnega statusa otrok in mladostnikov v okviru športnovzgojnega kartona namreč kažejo, da trend gibalne učinkovitosti pri mladostnikih upada.

Še posebej je negativni trend v smislu slabše telesne pripravljenosti zaznati v populaciji dijakov srednjih šol.

Zasloni lahko zasvojijo. Foto: Iakov Filimonov/Dreamstime
Foto: Iakov Filimonov/Dreamstime

Prihaja projekt zMigaj!

Ministrstvo se je na vedno večje izzive v zvezi s telesno nedejavnostjo mladostnikov odzvalo s pripravo projekta zMIGAJ!.

Projekt je potrdilo ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, kar omogoča koriščenje evropskih sredstev.

Projekt sledi prednostni nalogi Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost in prispeva k doseganju ciljev Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji.

Od skupne vrednosti v višini 4.411.765,15 evra bo Evropski socialni sklad plus k projektu prispeval skoraj 2,8 milijona evrov.

Šport povezuje ljudi. Foto: Rawpixelimages/Dreamstime
Rawpixelimages/Dreamstime

Kaj prinaša?

Projekt je namenjen srednjim šolam in dijaškim domovom – predvsem dijakom, a tudi drugim zaposlenim na izbranih srednjih šolah oziroma dijaških domovih.

Glavni cilji projekta so:

 • zasnova strokovnih izhodišč za pripravo inovativnih gibalnih programov za mlade,
 • izpeljava inovativnih gibalnih programov za vključeno srednješolsko populacijo,
 • izpeljava gibalnih programov za zaposlene na izbrani šoli,
 • predstavitev učinkov redne celostne gibalne vadbe
  • razbremenitev,
  • izboljšanje delovnih sposobnosti in
  • preventiva pred delovnimi poškodbami ter
 • vpliv gibanja na zdravje, počutje in gibalno zmogljivost,
 • nenazadnje pa izvedba promocijskih aktivnosti za športnorekreacijsko aktivacijo mladih.

Kako bodo k njemu prispevali mladi?

Z zasnovo kakovostnih in široko dostopnih gibalnih programov za mlade lahko pomembno prispevamo h krepitvi zdravja mlajše populacije, to pa dolgoročno blagodejno vpliva na celotno družbo.

Športna vzgoja. Vir: Pixabay
Vir: Pixabay

Katere širše cilje bo izpolnjeval?

Z izvedbo projekta bo ministrstvo za vzgojo in izobraževanje naslovilo tudi nekatere strateške cilje Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023.

To so med drugim cilji, da:

 • s kakovostno in redno športno vzgojo (najmanj 180 minut na teden) povečamo gibalno zmogljivost dijakov za pet odstotkov,
 • pri dijakih oblikujemo trajne navade za redno ukvarjanje s športom in privzemanje zdravega življenjskega sloga,
 • povečamo delež dnevno športno dejavnih otrok in mladine za deset odstotnih točk in
 • seveda na splošno izboljšamo gibalno zmogljivost otrok in mladine.

Kdo ga bo izvajal?

Projekt bosta izvajala Zavod za šport Republike Slovenije Planica in konzorcijski partner Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.

Izbrane srednje šole oziroma dijaški domovi bodo pri projektu sodelovali v šolskih letih od 2024/25 do 2027/28.

MVI

Novice z ministrstva za izobraževanje ekipa sodelavcev ministrstva pripravlja, posreduje ali omogoča za bralce Časorisa.

Vprašanje tedna

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

SMS

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

SMS

Pomagate nam lahko tudi na druge načine: z rednim mesečnim nakazilom, z bančno kartico ali prek PayPala.