Časoris
Nacionalni program vzgoje in izobraževanja bodo predvidoma pripravili do konca leta. Foto: Niroworld/Dreamstime
Nacionalni program vzgoje in izobraževanja bodo predvidoma pripravili do konca leta. Foto: Niroworld/Dreamstime

Začeli s pripravo novega Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport se je prvič sestala delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033.

Oblikovanje skupine

Oblikovanje delovne skupine sledi koalicijski zavezi o celoviti prenovi šolskega sistema, ki je ena ključnih prioritet dela vlade dr. Roberta Goloba.

Prav tako uresničujemo napoved, ki izhaja iz koalicijskega dogovora o strokovni razpravi o vsebinski nadgradnji izobraževanja v smeri družbenih in tehnoloških sprememb, ter zavezo, da bodo prenovo pripravljali strokovnjaki in strokovnjakinje s področja vzgoje in izobraževanja.

Javni poziv

S tem namenom je ministrstvo novembra javno pozvalo strokovnjake, da kandidirajo za člane delovne skupine za pripravo nacionalnega programa.

Sklep o imenovanju

Na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi in omenjenega javnega poziva je minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Igor Papič decembra izdal sklep o imenovanju delovne skupine za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033 (Delovna skupina NPVI).

Člani delovne skupine

Vodja delovne skupine je dr. Janez Vogrinc s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, članice in člani skupine pa so:

– iz predšolske vzgoje

 • Romana Epih, Vrtec Medvode
 • Janja Bogataj, Vrtec Škofja Loka

– iz osnovnega šolstva

 • Peter Jenič, Osnovna šola Otočec
 • Denis Hofman, Osnovna šola Križevci pri Ljutomeru
 • mag. Jožica Frigelj, Osnovna šola Ketteja in Murna
 • mag. Mateja Urbančič Jelovšek, Osnovna šola Majde Vrhovnik
 • Marijana Kolenko, Osnovna šola Lava Celje
 • Radmila Bikić Magdić, Glasbena šola Slovenska Bistrica

– iz srednjega šolstva

 • mag. Darja Harb, Šolski center Ptuj
 • Mojca Dimec, Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana
 • Miran Štempihar, Srednja šola Jesenice
 • Gregor Deleja, Gimnazija Celje Center
 • mag. Simona Rogič Ožek, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik

– iz visokega šolstva

 • dr. Danijela Makovec Radovan, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • dr. Damijan Štefanc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • dr. Mojca Juriševič, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
 • dr. Slavko Gaber, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
 • dr. Janez Krek, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
 • dr. Mara Cotič, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
 • dr. Milena Ivanuš Grmek, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
 • dr. Petra Štirn Janota, Zavod Petida, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

iz ministrstev, drugih ustanov in organizacij:

 • dr. Stanka Preskar, Zavod Republike Slovenije za šolstvo
 • dr. Andrejka Slavec Gornik, Državni izpitni center
 • Helena Žnidarič, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje
 • mag. Tanja Vilič Klenovšek, Andragoški center Slovenije
 • dr. Mihaela Zavašnik, Šola za ravnatelje, Zavod Republike Slovenije za šolstvo
 • dr. Marjan Šimenc, Pedagoški inštitut
 • Branimir Štrukelj, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
 • Nataša Bucik, Ministrstvo za kulturo
 • dr. Mojca Štraus, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • dr. Stanka Lunder – Verlič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Strokovna izhodišča

Člani delovne skupine so se na seji seznanili s poslovnikom skupine ter predvideno časovnico prihodnjih srečanj. Predstavljena so jim bila strokovna izhodišča za pripravo nacionalnega programa, ki jih je oblikovala interna skupina strokovnjakov na ministrstvu.

Slednja vključujejo rezultate najnovejših strokovnih spoznanj, dosežkov nacionalnih evalvacijskih študij, ciljnih raziskovalnih projektov in rezultate več poskusov uvajanja različnih sprememb v vzgojno-izobraževalni sistem in razvojnih projektov.

Podskupine delovne skupine

Poleg krovne delovne skupine je predvideno tudi oblikovanje manjših podskupin, njihovo delo bo osredotočeno na naslavljanje zlasti naslednjih vsebinskih področij:

 • strokovni in karierni razvoj zaposlenih v vzgoji in izobraževanju;
 • poučevanje, učenje, spremljanje napredka ter preverjanje in ocenjevanje znanja;
 • zagotavljanje varnega in spodbudnega okolja za optimalni razvoj posameznika;
 • družbeni razvoj ter vloga vzgoje in izobraževanja;
 • vzgojno-izobraževalni sistem ter
 • sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.

Oblikovanje strateškega dokumenta za področje vzgoje in izobraževanja poteka sočasno s kurikularno prenovo učnih načrtov, končno besedilo programa pa bo pripravljeno predvidoma do konca leta 2023.

MIZŠ

Novice z ministrstva za izobraževanje ekipa sodelavcev ministrstva pripravlja, posreduje ali omogoča za bralce Časorisa.

Vprašanje tedna

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

SMS

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

SMS

Pomagate nam lahko tudi na druge načine: z rednim mesečnim nakazilom, z bančno kartico ali prek PayPala.