Časoris
Število vpisnih mest skupaj za prvi in drugi krog izbirnega postopka (25.899) je bilo nekoliko večje glede na število razpisanih mest (25.333). Foto: Andreaobzerova/Dreamstime
Število vpisnih mest skupaj za prvi in drugi krog izbirnega postopka (25.899) je bilo nekoliko večje glede na število razpisanih mest (25.333). Foto: Andreaobzerova/Dreamstime

Vpis v srednje šole za šolsko leto 2022/2023

Za naslednje šolsko leto je bilo v okviru prijavno-vpisnega postopka za vpis novincev v srednje šole na voljo 25.333 prostih mest (lani 24.140).

Do začetka prvega kroga izbirnega postopka so se na razpisana mesta skupaj prijavili 21.103 kandidati (lani 20.102).

Podatki po srednješolskih programih:

 • v programih nižjega poklicnega izobraževanja je bilo prijavljenih 550 kandidatov (lani 444),
 • v programih srednjega poklicnega izobraževanja 3996 kandidatov (lani 3751),
  • od tega se jih je 134 odločilo za vajeniško obliko izobraževanja (lani 114),
 • v programih srednjega strokovnega izobraževanja 9023 kandidatov (lani 8632) in
 • gimnazijskih programih 7534 kandidatov (lani 7275).

Za programe splošne gimnazije se je prijavilo 6061 kandidatov (lani 5886), za strokovne gimnazije pa 1473 kandidatov (lani 1389).         

Na šolah z omejitvijo vpisa je bilo 16. junija, ko se je začel prvi krog izbirnega postopka:

 • prijavljenih 8745 kandidatov (lani 8633) na 7055 vpisnih mest za prvi krog (lani 6694) in
 • 786 mest za drugi krog (lani 713) ter
 • 12.358 kandidatov na šolah, ki niso omejile vpisa (lani 11.469), na 18.058 vpisnih mest (lani 17.069).

Prvi krog izbirnega postopka

Po končanem prvem krogu izbirnega postopka se je do 21. junija vpisalo skupaj 18.551 kandidatov, od tega 7051 na šolah z omejitvijo vpisa.

Po prvem krogu izbirnega postopka se 1694 kandidatom, prijavljenih na šolah z omejitvijo vpisa, ni uspelo uvrstiti na želeno šolo, ali pa morda do izbirnega postopka niso izpolnili osnovnega vpisnega pogoja za vpis v srednjo šolo, to je dokončana osnovna šola, saj so morda imeli kandidati popravne izpite v osnovni šoli.

Drugi krog izbirnega postopka

Za 2. krog izbirnega postopka je bilo prostih še 786 mest na šolah, ki so omejile vpis, in 5693 mest na ostalih šolah.              

V drugem krogu izbirnega postopka je sodelovalo 1581 kandidatov.

Od tega je bilo:

 • na prvo navedeno željo sprejetih 686 kandidatov,
 • na drugo 461 kandidatov,
 • na tretjo 204 kandidati,
 • na četrto željo 108 kandidatov,
 • na peto 50 kandidatov,
 • na šesto željo 17 kandidatov,
 • na sedmo željo 9 kandidatov,
 • na osmo rangirano mesto 3 kandidati,
 • na deveto 2 kandidata in
 • na deseto mesto 3 kandidati.

Na nobeno izmed izbranih šol oziroma programov se ni uspelo uvrstiti 38 kandidatom.

Od tega jih je več kot polovica rangirala največ do 4 šole oziroma izobraževalne programe, ostali so sicer rangirali od pet do deset različnih šol oziroma programov (od možnih 10), kjer pa glede na število točk niso bili uspešni. Pri tem je treba pojasniti, da jih je kar nekaj med njimi rangiralo programe, za katere niso dosegali točk že v prvem krogu izbirnega postopka.

Današnje stanje

Na današnji dan je sprejetih 20.094 kandidatov, in sicer v programe:

 • nižjega poklicnega izobraževanja 354 kandidatov,
 • srednjega poklicnega izobraževanja 3609 kandidatov,
 • srednjega strokovnega izobraževanja 8770 ter v
 • gimnazijske programe 7361 novincev.

Srednje poklicno izobraževanje

Največ kandidatov se jetako kot vsako leto, vpisalo v programe računalnikar, frizer, mehatronik operater, elektrikar, mizar, avtoserviser, bolničar – negovalec, tudi prodajalec in slaščičar.

Srednje strokovno izobraževanje

Kandidati so se največ vpisovali v programe tehnik računalništva, zdravstvena nega, ekonomski tehnik, predšolska vzgoja, tehnik mehatronike, elektrotehnik, medijski tehnik, strojni tehnik.

Gimnazijsko izobraževanje

Kandidati so se največ vpisovali v programe splošne gimnazije, tehniške gimnazije in v športni oddelek gimnazije.

Nekaj kandidatov je še nevpisanih

Na šolah je še okrog 1000 prijavljenih kandidatov, ki se iz različnih razlogov še niso vpisali (niso še uspešno zaključili osnovne šole, ali so spremenili svoj namen, pa od prijave še niso odstopili, ali pa niso rangirali dovolj izobraževalnih programov, na katere bi bili uspešno razporejeni).

Število še prostih mest za vpis v 1. letnik posameznih srednješolskih programov (po šolah) bo najkasneje 4. julija objavljeno na strani ministrstva Vpis v srednjo šolo

Kandidati se lahko na šolah, kjer bodo še prosta mesta, vpišejo do začetka prihodnjega šolskega leta – do 31. avgusta 2022.

Dodatna pojasnila:

Število vpisnih mest večje od števila razpisanih

Število vpisnih mest skupaj za prvi in drugi krog izbirnega postopka (25.899) je bilo nekoliko večje glede na število razpisanih mest (25.333), saj ministrstvo v okviru programa srednjega poklicnega izobraževanja vsako leto v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva razpisuje za vpis novincev za posamezni oddelek po 26 mest, medtem ko je v posameznem oddelku lahko do 28 dijakov.

V okviru programa srednjega strokovnega ali gimnazijskega izobraževanja vsako leto v skladu z navedenim pravilnikom o normativih ministrstvo razpisuje za vpis novincev za posamezni oddelek po 28 mest, medtem ko je v oddelku lahko do 30 dijakov.

Navedena mesta v posameznem oddelku (po 2 mesti) posamezne vrste izobraževalnih programov so namreč namenjena za ponavljavce, katerim mora šola zagotoviti možnost ponavljanja. Če šola za prihodnje šolsko leto ni predvidela ponavljavcev, ali manj ponavljavcev, kot je rezerviranih mest v okviru oddelka, je lahko ta mesta ponudila za vpis novincev.

Vsem kandidatom svetujemo, da si podrobno pogledajo spletne strani šol, v katere se želijo vpisati. Na spletni strani https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ bo predvidoma zadnji teden v januarju 2022 oziroma v začetku februarja objavljen seznam vseh srednjih šol, ki bo vključeval tudi informacije, na kakšen način bodo posamezne šole izvedle informativne dneve. Vir: Unsplash
Vir: Unsplash

Poleg tega so nekatere šole predlagale celo oblikovanje nadnormativnih oddelkov, s čimer so se bodisi izognile omejitvi vpisa, bodisi so na ta račun sprejele še kakšnega dodatnega novinca, kar je bilo še posebej značilno za šole v osrednjeslovenski regiji, kjer je bilo interesa za vpis s strani kandidatov največ, ministrstvo pa je skupaj s šolami vložilo veliko naporov, da je bilo za novince na voljo čim več mest, kolikor to še dopuščajo prostorske in kadrovske kapacitete šol.

Razlike v drugem krogu izbirnega postopka

V drugem krogu izbirnega postopka ni sodelovalo vseh 1694 kandidatov, prijavljenih na šolah z omejitvijo vpisa, ki se jim po prvem krogu izbirnega postopka ni uspelo uvrstiti na želeno šolo, pač pa jih je sodelovalo samo 1581, saj morda

 • tudi do drugega kroga izbirnega postopka še niso izpolnjevali vpisnih pogojev (popravni izpiti v osnovni šoli) ali pa
 • so morda spremenili svoj namen in niso rangirali šol (na primer
  • odločitev za vpis v tujini,
  • ali pa je šlo za prijavo tujca, ki se je odločil, da ne nadaljuje šolanja v Sloveniji,
  • nekaj je med njimi tudi prijavljenih tujcev, ki v svoji matični državi še niso prejeli zaključnih listin, s katerimi bi izkazovali pogoje za vpis v srednjo šolo in podobno).

Vpis v prihodnjih dneh

Na šolah je še okrog 1000 prijavljenih kandidatov – to so kandidati, ki se še niso vpisali zaradi razlogov, navedenih pod 2. točko, nekaj med njimi pa je tudi še prijavljenih kandidatov v programih nižjega poklicnega izobraževanja, ki se bodo dejansko vpisali v naslednjih dneh, saj so mnogi med njimi prejeli listine, s katerimi izkazujejo vpisne pogoje, šele 24. junija, ko pa se je že začel izvajati drugi krog izbirnega postopka in je bila vpisna aplikacija zaprta.

V programe nižjega poklicnega izobraževanja se namreč lahko vpišejo tudi kandidati, ki opravijo devetletno osnovnošolsko obveznost in uspešno zaključijo vsaj 7. razred osnovne šole.

MIZŠ

Novice z ministrstva za izobraževanje ekipa sodelavcev ministrstva pripravlja, posreduje ali omogoča za bralce Časorisa.

Vprašanje tedna

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

SMS

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

SMS

Pomagate nam lahko tudi na druge načine: z rednim mesečnim nakazilom, z bančno kartico ali prek PayPala.