Časoris
Prvi dnevi vključitve so namenjeni spoznavanju okolja in učenju slovenščine. Vir: Pixabay
Prvi dnevi vključitve so namenjeni spoznavanju okolja in učenju slovenščine. Vir: Pixabay

Vključevanje ukrajinskih otrok in mladostnikov v naše izobraževanje

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo osnovnim, srednjim ter višjim šolam poslali okrožnico o vključevanju ukrajinskih begunskih otrok v naš izobraževalni proces. Ministrica prof. dr. Simona Kustec pa je danes obiskala enega njihovih nastanitvenih centrov.

Ministrica na obisku v nastanitvenem centru

Število ukrajinskih otrok pri nas je vedno večje. Naša temeljna dolžnost je, da poskrbimo za njihovo dobro, tudi v vzgojno-izobraževalnem procesu. Šole so prve usmeritve dobile že prejšnji teden, je povedala ministrica.

Trenutno je v Logatcu 87 šoloobveznih otrok – v 8. razredu jih je za cel oddelek – kar je zahteven zalogaj za to šolo, a pripravljenost je velika, je dodala. Zdaj moramo na ustrezen način pristopiti do otrok in njihovih mam ter jih vpeljati v sistem.

Za nas je predvsem pomembno, da otroke dobimo v šolo. Na kakšen način naj se to izobraževanje nekako vpelje, pa verjamem, da bo določila strokovna presoja naših učiteljev.

Simona Kustec, ministrica

Že sicer imamo všolanih 50 ukrajinskih otrok po celi državi in tudi tam proces dobro poteka, je poudarila ministrica. Zahvalila se je vsem šolam, njihovim vodstvom in učiteljem za res human in strokoven pristop, ki ga vpeljujejo za te zelo ranjene duše otrok.

Ministrica je popoldne obiskala Nastanitveni center Logatec, nato pa še Osnovno šolo 8 talcev v Logatcu, kjer se je srečala z ravnateljico Karmen Cunder, z ravnateljem OŠ Tabor Logatec Juretom Kramarjem, ravnateljico OŠ Rovte Aleksandro Urbas in z ravnateljico Vrtca Kurirček Logatec Brigito Česnik. Na sestanku je bil tudi župan občine Berto Menard. Sestali so se, da bi pogledali, kako aktivirati sistem šolanja ukrajinskih otrok v Logatcu.

Kasneje se je udeležila še urgentnega neformalnega srečanje ministrov EU za izobraževanje na temo Ukrajine. Na njem so govorili o pristopih, ki so jih države ubrale za vpeljavo otrok v šolo. Najboljše evropske prakse bodo sedaj nadgradili v šolski sistem.

Okrožnica o vključevanju begunskih otrok

Vlada je 9. marca sprejela Sklep o uvedbi začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine. V skladu s tem se uvede status začasno zaščitene osebe za vse osebe, ki so bile 24. februarja ali pozneje razseljene iz Ukrajine zaradi vojaške invazije ruskih oboroženih sil.

Na podlagi navedenega se za osebe s tem statusom uporablja Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb, ki v 23. členu določa njihove pravice, med njimi tudi pravico do izobraževanja

Osnovne šole

V skladu z 29. členom imajo osebe, stare manj kot 18 let, pravico do vključitve in zaključka osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot slovenski državljani.

Šoloobvezni otroci, ki pridobijo status razseljene osebe z začasno zaščito (v nadaljevanju: učenci z zaščito), se praviloma vpišejo in vključijo v šolo šolskega okoliša, v katerem prebivajo.

Vpis in starši

Starši, ki bodo želeli otroka vpisati v šolo, se sami ali s svojimi v Sloveniji živečimi sorodniki ali s svojim pooblaščencem – v primerih mladoletnih oseb brez spremstva pa njihov zakoniti zastopnik – neposredno oglasijo na šoli.

Pred vstopom učenca v šolski sistem mora šola od zakonitega zastopnika oziroma pooblaščene institucije pridobiti izkaznico, ki jo izda upravni organ in s katero se dokazuje istovetnost. Če učenec še nima izkaznice, šola otrokovega starša oziroma zastopnika napoti na upravno enoto, da si pridobi status.

Prvi dnevi vključitve so namenjeni spoznavanju okolja in učenju slovenščine, učence z zaščito pa se vključi tudi v oblike razširjenega programa in v interesne dejavnosti. Šola za učence pripravi individualni urnik. Po uvodnih dnevih se učenec vključi v vse dejavnosti oddelka, v katerega je vključen.

Šoli, ki jo obiskuje učenec z zaščito, se na podlagi vloge šole dodelijo dodatne ure za poučevanje slovenščine.

Srednje in višje šole ter izobraževanje odraslih

Mladoletni

Vključevanje v izobraževalni proces je podrobneje opredeljeno v 29. členu navedenega zakona, ki določa, da imajo osebe z začasno zaščito, ki so stare manj kot 18 let, pravico do vključitve in zaključka nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega in splošnega izobraževanja za pridobitev javno veljavne izobrazbe v javnih in zasebnih šolah, ki se financirajo iz javnih sredstev, pod enakimi pogoji kot slovenski državljani.

To pomeni, da je izobraževanje teh oseb na slovenskem ozemlju brezplačno, izpolnjevati pa seveda morajo vpisne pogoje, ki jih določajo Zakon o gimnazijah, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter Zakon o izobraževanju odraslih.

Za vpis v začetni letnik srednje šole je osnovni vpisni pogoj dokončana osnovna šola, o vpisu v višji letnik odloča izbrana srednja šola na podlagi pregleda dosedanjih spričeval kandidata in primerjave predmetnikov.

Vključitev je možna v program in oddelek, kjer ima srednja šola še prosto mesto. Zanjo je treba predložiti ustrezno dokumentacijo o šolanju v tujini. 

Osebe, ki pri vpisu v izobraževanje svoje predhodne izobrazbe ne morejo izkazati z ustreznimi listinami oziroma spričevali, se po trenutno veljavni zakonodaji sicer ne morejo vpisati, na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pa vlagamo vse napore, da bi te pravne podlage v naslednjih dneh ustrezno uredili na način, ki bo omogočil njihovo vključitev.

Status osebe z začasno zaščito bodo izkazovali s kartico osebe z začasno zaščito, ki jo bodo izdali pristojni organi.

Polnoletni

Osebe z začasno zaščito, ki so starejše od 18 let, se lahko vključijo v srednješolsko izobraževanje pod enakimi pogoji, ki veljajo za udeležence izobraževanja odraslih, v izobraževanje na višjih strokovnih šolah pa v skladu s predpisi, ki urejajo tovrstno izobraževanje.

V program osnovne šole za odrasle se lahko vključijo pod enakimi pogoji, ki veljajo za udeležence izobraževanja odraslih. Lahko se vpiše tudi oseba, ki je stara vsaj 15 let, če ni zaključila osnovnošolskega izobraževanja oziroma izpolnila osnovnošolske obveznosti zaradi izjemnih okoliščin, zaradi katerih je bilo ogroženo njeno življenje ali zdravje (vojna, naravne nesreče).

Podlage za vključitev dijakov v srednješolsko izobraževanje in študentov v višješolsko izobraževanje med šolskim in študijskim letom bodo predvidoma v nekaj dneh ustrezno dopolnjene na način, ki bo omogočil njihovo vključitev, saj trenutna zakonodaja vključitve v izobraževanje med letom ne omogoča.

Visoko šolstvo

V tekočem študijskem letu 2021/22 bodo visokošolski zavodi individualno vključevali študente v študijski proces – vpis med študijskim letom se ne predvideva, saj bodo imele osebe urejen status po Zakonu o začasni zaščiti razseljenih oseb.

Fokus aktivnosti je na iskanju rešitev glede učenja slovenskega jezika in priprave na vključitev v študij z novim študijskim letom.

Za vpis za prihajajoče študijsko leto 2022/23 je predvideno, da se visokošolskim zavodom dopusti možnost prilagoditev prijavnih rokov za vpis posebej za te kandidate.

MIZŠ

Novice z ministrstva za izobraževanje ekipa sodelavcev ministrstva pripravlja, posreduje ali omogoča za bralce Časorisa.

Vprašanje tedna

Vreme

Ljubljana Slovenia
Clear
-7°C
 

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

Pomagajte prek PayPala. Uporabite lahko tudi bančno kartico.

Kako še lahko podprete Časoris?

Spletni arhiv Časorisa

Hej, te zanima, kaj se dogaja okoli tebe?

Naroči se na Časoris in vsak dan izveš vse, kar moraš vedeti, da izpadeš kul pred frendi. S prijavo sprejemaš splošne pogoje in politiko zasebnosti.