Časoris
V regiji deluje 25 osnovnih šol, ki jih obiskuje skupno 5046 učenk in učencev. Vir: MIZŠ
V regiji deluje 25 osnovnih šol, ki jih obiskuje skupno 5046 učenk in učencev. Vir: MIZŠ

V primorsko-notranjski regiji vrtci in šole dobro organizirani

Delovni obisk Vlade Republike Slovenije v Primorsko-notranjski regiji. Vir: MIZŠ
Vir: MIZŠ

Vladni delovni obisk v regiji je ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec začela že včeraj, ko je obiskala Podružnično osnovno šolo Šmihel v Pivki, v Ilirski Bistrici pa OŠ Dragotina Ketteja.

Povsod se je srečala tudi z občinskimi vodstvi.

Danes je po delovnem posvetu vlade v Cerknici obiskala še Inštitut za raziskovanje Krasa ZRC SAZU, Ljudsko univerzo Postojna ter Strokovni center Planina.

Vzgojno-izobraževalni sistem v regiji je racionalno organiziran. Vrtcev in šol je za zdaj dovolj, so pa predvsem pri starejših objektih potrebe po obnovi in razširitvi prostorov. Tega se z vodstvi občin zavedamo in že pristopamo k investiranju vanje.

Simona Kustec, ministrica

Prav tako je treba izpostaviti osrednjo vlogo regije pri skrbi za izobraževanje otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki jo izvajajo v Strokovnem centru Planina, je dodala.

Delovni obisk Vlade Republike Slovenije v Primorsko-notranjski regiji. Vir: MIZŠ
Vir: MIZŠ

V prihodnosti se bomo posvetili tudi izobraževanju odraslih, raziskovalnemu delu na področju krasoslovja ter – tudi za namene učnega procesa – odličnemu delu muzeja Park vojaške zgodovine, je napovedala.

V regiji delujejo:

  • 3 samostojni vrtci,
  • 10 vrtcev, ki so enote osnovne šole,
  • 2 zasebna vrtca,
  • 25 osnovnih šol,
  • 3 srednje šole,
  • 1 zavod za otroke s posebnimi potrebami.

V vrtce je vključenih 2175 otrok. Delež vključenih v vrtec ne dosega deleža vključenih otrok v vrtce v celi državi, kar gre lahko pripisati redkeje poseljeni regiji.

Osnovne šole obiskuje 5.046 učencev. Šolska mreža je racionalno organizirana, večina šol je dokaj velikih in so tudi zelo dobro opremljene.

V srednjih šolah se izobražuje 1.073 dijakov, kar pomeni, da se v domači regiji šola 39,9 odstotka dijakov, 38,9 odstotka v osrednjeslovenski, 10 odstotkov pa v obalno-kraški regiji.

Ministrstvo je potrdilo predlog Šolskega centra Postojna za razpis novega programa Predšolska vzgoja v šolskem letu 2022/2023. Tako se bo razbremenil pritisk predvsem na Ljubljano.

Za ta program je med mladimi veliko zanimanja, zato nobena šola, ki ga izvaja, nima težav z vpisom. Dijaki iz Postojne in okolice so se doslej pretežno vpisovali na Srednjo vzgojiteljsko šolo, gimnazijo in umetniško gimnazijo Ljubljana ter na Srednjo šolo Veno Pilon v Ajdovščini. V tem šolskem letu se v programu v Ajdovščini izobražuje 106 dijakov.

V regiji kot organizacijska enota Šolskega centra Postojna od leta 2003 deluje tudi Višja strokovna šola Postojna. Takrat so začeli izvajati izobraževanje v programu poslovni sekretar. Leta 2006 se mu je pridružil program strojništvo, leta 2009 pa so vpisali prvo generacijo programa gozdarstvo in lovstvo. Skupno te programe obiskuje 247 študentov.

Izvajalci izobraževanja odraslih so tako javne (ljudska univerza, srednje šole) kot tudi zasebne organizacije. Programi osnovne šole za odrasle so v celoti financirani iz proračuna. Nacionalne poklicne kvalifikacije in neformalni izobraževalni programi za odrasle pa so prav tako brezplačni, saj so večinoma financirani s sredstvi ESS. Vanje je vključenih 258 udeležencev.

V regiji je živahna investicijska dejavnost. Na podlagi Razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021-2024, ki ga je ministrstvo lani razpisalo prvič po desetih letih, in vladnega sklepa, da se MIZŠ zagotovijo dodatna sredstva za investicije v vrtcih in osnovnem šolstvu, so bili za sofinanciranje izbrani projekti občin Ilirska Bistrica, Postojna in Pivka.

Po nekaj več kot 2,3 milijona evrov bosta prejeli občini Ilirska Bistrica in Postojna: prva za sofinanciranje prizidka in telovadnice OŠ Dragotina Ketteja (gradnja je predvidena letos), druga pa je sredstva za sofinanciranje gradnje prizidka OŠ Antona Globočnika prejela že lani.

Občina Pivka bo prejela 271.242 evrov za izgradnjo dvorane Šmihel. Gre za šolsko telovadnico s prostori za potrebe podružnične šole Šmihel. Začetek sofinanciranja je načrtovan za letos.

Ministrstvo je lani objavilo še Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin. Na njem je bila izbrana tudi občina Ilirska Bistrica, ki bo prejela 22.916 evrov za ureditev športnega parka Tivoli Golnik.

V okviru vladnega obiska sta kar nekaj šol obiskala državna sekretarja.

Damir Orehovec je bil v OŠ Toneta Šraja Aljoše v Novi vasi (Bloke), OŠ heroja Janeza Hribarja, Vrtcu Polhek ter Mladinskem centru Postojna.

Marjan Dolinšek, državni sekretar za področje izobraževanja in športa v kabinetu predsednika vlade, si je ogledal OŠ Notranjskega odreda Cerknica, Razvojni center Intech-les d.o.o. in OŠ Antona Globočnika Postojna.

MIZŠ

Novice z ministrstva za izobraževanje ekipa sodelavcev ministrstva pripravlja, posreduje ali omogoča za bralce Časorisa.

Vprašanje tedna

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

SMS

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

SMS

Pomagate nam lahko tudi na druge načine: z rednim mesečnim nakazilom, z bančno kartico ali prek PayPala.