Časoris
Ključni izziv regije ostaja nadaljnja decentralizacija oziroma širjenje srednješolskega in visokošolskega izobraževanja ter raziskovalnega dela. Vir: Pexels
Ključni izziv regije ostaja nadaljnja decentralizacija oziroma širjenje srednješolskega in visokošolskega izobraževanja ter raziskovalnega dela. Vir: Pexels

V osrednjeslovenski regiji načrtujejo nove vrtce

Vlada je v začetku meseca obiskala južni del osrednjeslovenske statistične regije.

Ta del ima skrbno delujočo mrežo vrtcev in šol, kjer je posebej dragoceno dobro in aktivno delovanje v primestnih ter vaških okoljih ter zavodih za različne skupine ranljivih skupin šolajočih.

Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport

Ključni izziv regije ostaja nadaljnja decentralizacija oziroma širjenje srednješolskega in visokošolskega izobraževanja ter raziskovalnega dela.

Med dobrimi zgledi tega je po njenih besedah izgradnja požarnega laboratorija Zavoda za gradbeništvo v Logatcu v vrednosti 9,2 milijona evrov, ki bo edini v tem delu Evrope zagotavljal ustrezne prostorske in tehnološke zmogljivosti.

Dograjen je bil novembra, letos pa nadaljujejo montažo raziskovalne in tehnološke opreme, financirane v sklopu EU projekta InnoRenew Coe. Ministrstvo je investicijo sofinanciralo v vrednosti nekaj več kot 1,6 milijona evrov.

Ukrajinski otroci pri nas

Posebej je omenila še vključevanje ukrajinskih otrok v šole. V tem delu regije jih je 9, ki so že vključeni v pet osnovnih šol.

Vlada je pripravila posebno spletno stran o vključevanju otrok z začasno zaščito v slovenski sistem vzgoje in izobraževanja. Dostopna je v slovenščini in ukrajinščini. 

Obisk je začela na OŠ Louisa Adamiča v Grosuplju ter ga nadaljevala na Vzgojnovarstvenem zavodu Kekec Grosuplje, OŠ Preserje v Brezovici in OŠ Ivana Cankarja Vrhnika.

Ministrica prof. dr. Simona Kustec na obsiku na OŠ Louisa Adamiča Grosuplje. Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrica prof. dr. Simona Kustec na obisku na OŠ Louisa Adamiča Grosuplje. Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

V južnem delu osrednjeslovenske regije so razvejane mreža vrtcev in osnovnih šol, srednje in višje šole. Fakultete in javni raziskovalni zavodi so skoncentrirani v severnem delu.

Vrtci

V severnem delu deluje 6 samostojnih vrtcev8 vrtcev, ki so enota osnovne šole, in 12 zasebnih vrtcev. Vanje je vključenih 6.139 otrok.

V južnem delu delujejo 4 razvojni oddelki, v katere je vključenih 21 otrok s posebnimi potrebami.

Kar 85 odstotkov otrok v regiji, starih od 1 do 5 let, obiskuje vrtec, kar presega delež vključenosti otrok v vrtec v drugih regijah. Delež otrok, vključenih v vrtec v zadnjem letu pred vstopom v šolo, v regiji znaša 93,4 odstotka, s čimer se uspešno zasleduje cilj Evropske komisije o deležu vključenih otrok v vrtec, ki je 95 odstotkov.

Priložnost za večji delež njihove vključenosti zadnje leto pred vstopom v šolo omogočajo krajši programi, ki jih v celoti financira ministrstvo.

Osnovne šole

Mreža je racionalno organizirana. Osnovne šole so dobro opremljene, sodelovanje z lokalnimi skupnostmi je na splošno zelo dobro.

V regiji deluje tudi pet zasebnih osnovnih šol, ki izvajajo javno veljavni izobraževalni program.

V južnem delu deluje 23 osnovnih šol in 33 podružničnih osnovnih šol, ki jih obiskuje 14.540 učencev.

Otroci. Vir: Pexels
Vir: Pexels

Zavodi za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami

V občinah Logatec in Škofljica delujeta zavoda za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Vzgojno-izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik skupaj z Vzgojnim zavodom Kranj in z Zavodom za vzgojo in izobraževanje Logatec tvorijo strokovni center za obravnavo otrok in mladostnikov v osrednjeslovenski in gorenjski regiji.

Zavod Malči Beličeve in Mladinski dom Jarše skupaj z zavodom iz Višnje Gore tvorijo strokovni center v osrednjeslovenski, jugovzhodni, zasavski in spodnjeposavski regiji.

Glasbene šole

V tem delu delujejo 3 javne glasbene šole in 1 zasebna, ki jih v tem šolskem letu obiskuje 1.365 učencev.

Srednje šole

V regiji delujejo Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Zavod sv. Frančiška Saleškega Gimnazija Želimlje, Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora ter Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec. Skupno jih obiskuje 673 dijakov.

Vlaganje v infrastrukturo

Tudi občine tega dela regije so bile uspešne na Razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024, ki ga je ministrstvo lani objavilo prvič po desetih letih, in sklepa Vlade Republike Slovenije, ki je odločila, da se MIZŠ zagotovijo dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v ta namen. 

Skupaj je ta del regije prejel 7,1 milijona evrov za investicije.

Športni park. Vir: Pexels
Vir: Pexels

Kaj bodo gradili ali prenovili?

Na razpisu je občina: 

 • Velike Lašče prejela nekaj več kot 2,1 milijona evrov za Podružnično osnovno šolo in vrtec Turjak, 
 • Vrhnika 287.399 evrov za prizidavo OŠ Ivana Cankarja, 
 • Horjul 282.999 evrov za prizidek k tamkajšnjemu vrtcu,
 • Ig 362.196 evrov za gradnjo prizidka k centralnemu vrtcu,
 • Ivančna Gorica 926.837 za izgradnjo novega vrtca v Šentvidu pri Stični,
 • Logatec 879.714 evrov za novogradnjo enote vrtca Kurirček,
 • Log – Dragomer 175.016 evrov za prizidek otroškega vrtca Dragomer, 
 • Šmartno pri Litiji skoraj 1,2 milijona evrov za izgradnjo novega vrtca Šmartno pri Litiji in 
 • Brezovica 921.192 evrov za prizidek OŠ Preserje.

Ministrstvo je lani objavilo še Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin.

Na razpisu so po 22.916 evrov prejele občine:

 • Škofljica, kjer bodo uredili Športni park Smrjene,
 • Log – Dragomer, kjer bodo uredili trim stezo,
 • Ivančna Gorica, kjer bodo obnovili športno igrišče Muljava, in
 • Borovnica, kjer bodo uredili športni park.
Podprite Časoris Podporniki-102040 Share

MIZŠ

Novice z ministrstva za izobraževanje ekipa sodelavcev ministrstva pripravlja, posreduje ali omogoča za bralce Časorisa.

Vprašanje tedna

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

SMS

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

SMS

Pomagate nam lahko tudi na druge načine: z rednim mesečnim nakazilom, z bančno kartico ali prek PayPala.