Časoris
Administrativno delo učiteljem povzroča veliko stresa. Vir: Pixabay
Administrativno delo učiteljem povzroča veliko stresa. Vir: Pixabay

Učitelji zadovoljni s pogoji zaposlitve, manj pa s plačo

Raziskava Talis 2018, v kateri je sodelovalo 2097 učiteljic in učiteljev tretjega izobraževalnega obdobja ter 119 ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol in 2200 učiteljic in učiteljev ter 103 ravnateljice in ravnatelji srednjih šol v Sloveniji, je pokazala, da ima podpiranje profesionalnega razvoja pomemben učinek na zadovoljstvo učiteljev s pogoji zaposlitve, v katerem sicer ni upoštevano zadovoljstvo s plačo.

V Sloveniji je relativno visok delež učiteljev zaposlen za nedoločen čas (91 odstotkov, kar je višje tudi od povprečja OECD, ki je 82 odstotkov), vendar pa ima Slovenija v primerjavi z drugimi državami višji delež učiteljev, mlajših od 30 let, ki so zaposleni za določen čas.

Raziskava poučevanja in učenja je pokazala, da v Sloveniji nadpovprečno število učiteljev meni, da je po šolah razvita dobra kultura sodelovanja, ki se odraža v medsebojni podpori, hkrati pa jih le povprečni del meni, da se lahko zanesejo drug na drugega. 

Približno polovica učiteljev poroča o doživljanju veliko ali kar precej stresa na delovnem mestu. Ta delež je enak povprečju OECD, vendar pa nadpovprečni deleži slovenskih učiteljev in ravnateljev poročajo o prevelikem obsegu administrativnega dela kot pomembnem dejavniku stresa. 

Slovenski učitelji tudi menijo, da njihov poklic ni cenjen in da snovalci politik ne upoštevajo njihovih mnenj in pogledov.

Pismo ministrice vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, znanosti in športu

Ministrica dr. Simona Kustec je naslovila pismo zahvale na ravnateljice in ravnatelje, dekanje in dekane, rektorice in rektorje, direktorice in direktorje, članice in člane vrtčevskih, šolskih, fakultetnih, univerzitetnih, znanstvenih in športnih kolektivov.

V njem je med drugim zapisala, da so v prvem tednu izobraževanja na daljavo pokazali, da znajo in zmorejo tudi brez velikih besed na papirju, ampak s srcem. 

MIZŠ

Novice z ministrstva za izobraževanje ekipa sodelavcev ministrstva pripravlja, posreduje ali omogoča za bralce Časorisa.

Vprašanje tedna

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

SMS

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

SMS

Pomagate nam lahko tudi na druge načine: z rednim mesečnim nakazilom, z bančno kartico ali prek PayPala.