Časoris
Skupno je bilo na šolah izvedenih 32.651 izpitov splošne mature. 963 zunanjih ocenjevalcev je ocenilo 72.974 izpitnih pol. Vir: Pexels
Skupno je bilo na šolah izvedenih 32.651 izpitov splošne mature. 963 zunanjih ocenjevalcev je ocenilo 72.974 izpitnih pol. Fotografija je simbolična. Vir: Pexels

Splošno maturo je uspešno opravilo 97 odstotkov dijakov

Na današnji novinarski konferenci smo predstavili rezultate 27. splošne in 20. poklicne mature

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec je izpostavila, da smo lahko z rezultati mature zelo zadovoljni. Uspešnost gimnazijcev, ki so splošno maturo opravljali prvič, je 97-odstotna, uspešnost kandidatov na poklicni maturi pa 92-odstotna. 

Rezultati na maturi so dobri, primerljivi s preteklimi leti. Narekujejo nam premislek o tem, česa smo se v koronačasu naučili, in o načinu podajanja znanja. O tem bo v prihodnje veliko povedala stroka. Rezultati so tudi jasna popotnica vsem, da je treba storiti vse, da se bo izobraževanje v prihodnje izvajalo v šoli. Da bi bilo tako, je zelo odvisno od nas samih. Zato tudi poziv k razmisleku glede cepljenja in spoštovanja ukrepov za preprečevanje epidemije.

Prof. dr. Simona Kustec, ministrica

Splošno maturo je na 82 šolah po Sloveniji prvič opravljalo 6.134 kandidatov (lani jo je na 83 šolah opravljalo 6.169 kandidatov). Opravljali so jo iz 34 maturitetnih predmetov.

Na spomladanski rok je bilo prijavljenih 17.119 dijakov, od tega na splošno maturo 6.690 dijakov, 10.429 pa na poklicno. 

V letošnjem letu je Državni izpitni center v celoti prešel na elektronsko ocenjevanje izpitnih pol pri vseh predmetih splošne mature. Elektronsko ocenjevanje izpitnih pol se je postopno uvajalo od leta 2017. Skupno je bilo v e-ocenjevanje vključenih 878 zunanjih ocenjevalcev.

Maturantov, ki so letos prejeli maturitetno spričevalo s pohvalo pri splošni maturi, torej kandidatov, ki so bili ocenjeni z od 30 do 34 točkami, je 302. Med njimi je 185 deklet in 117 fantov, ki prihajajo iz 48 gimnazij. Najvišji možni splošni uspeh (34 točk) je letos doseglo 15 kandidatov (lani 11), med njimi 7 deklet in 8 fantov.

Poklicne mature se je na 141 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 8.951 kandidatov, od tega 8.065 dijakov in 886 ostalih. Maturitetno spričevalo s pohvalo pri poklicni maturi prejmejo kandidati, ki so dosegli izjemen splošni uspeh, in sicer 20 oziroma 23 točk, ter kandidati, ki so pri prekvalifikaciji oziroma izboljševanju lahko dosegli 20 točk (največje možno število točk). Takih kandidatov je bilo 552 (lani 388). Najvišji možni splošni uspeh (23 točk oziroma 20 točk) je letos doseglo 179 kandidatov (lani 112), od tega 116 deklet in 63 fantov.

Mednarodna matura poteka na treh gimnazijah (II. gimnazija Maribor, Gimnazija Bežigrad in Gimnazija Kranj). Rezultati kandidatov so v mednarodnem merilu ponovno zelo dobri. Izpite mednarodne mature je na vseh gimnazijah opravljalo skupaj 64 dijakov iz Slovenije in 28 tujcev. Izmed vseh dijakov, tako tistih iz Slovenije kot tujcev, je bilo kar 62 zlatih maturantov, kar pomeni, da so na mednarodni maturi dosegli vsaj 40 točk od skupno možnih 45 točk. Izjemen uspeh, vseh 45 točk, je doseglo 10 kandidatov. 

V primeru neuspešnosti se kandidati k jesenskemu izpitnemu roku splošne mature prijavijo na šoli, najbolje takoj, najkasneje pa naslednji dan po razglasitvi rezultatov, to je v torek, 13. julija.

Pisne izpite bodo opravljali med 24. in 31. avgustom, do 3. septembra pa bodo šole izvajale tudi ustne izpite. Z rezultati jesenskega izpitnega roka splošne mature bodo kandidati seznanjeni na šolah 16. septembra, s pomočjo svoje šifre pa si jih bodo lahko istega dne od 7. ure zjutraj ogledali tudi na spletu.

Kandidati, ki na poklicni maturi v spomladanskem roku niso bili uspešni, in kandidati, ki bodo prvič opravljali poklicno maturo v jesenskem izpitnem roku, so se morali prijaviti na svoji šoli najkasneje do 8. julija.

Pisni del izpitov v jesenskem izpitnem roku bo potekal med 24. in 31. avgustom, do 3. septembra pa bodo šole izvajale tudi ustne izpite. Kandidati bodo z uspehom na jesenskem izpitnem roku poklicne mature seznanjeni na srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih 9. septembra.

MIZŠ

Novice z ministrstva za izobraževanje ekipa sodelavcev ministrstva pripravlja, posreduje ali omogoča za bralce Časorisa.

Vprašanje tedna

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

SMS

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

SMS

Pomagate nam lahko tudi na druge načine: z rednim mesečnim nakazilom, z bančno kartico ali prek PayPala.