Časoris
Začenjajo se poletne počitnice. Vir: Pixabay
Začenjajo se poletne počitnice. Vir: Pixabay

Šolske počitnice so pred vrati

Zadnji dan pouka v šolskem letu je 24. junij, nato bodo za 191.984 učenk in učencev v 450 javnih matičnih šolah s 315 podružnicami nastopile počitnice. Med njimi je 776 učencev z začasno zaščito iz Ukrajine.

Prilagojeni program v OŠ

Zadnji dan pouka je tudi za:

 • 3426 učencev v 28 osnovnih šolah s prilagojenim programom in 20 enotah s takim programom, ki delujejo v okviru matičnih osnovnih šol, ter za
 • 979 učencev v 15 zavodih za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. 

Glasbene šole

Sedem zasebnih osnovnih šol je v iztekajočem se šolskem letu obiskovalo 1908 učencev, glasbene šole, 54 javnih in 14 zasebnih, pa 26.106 učencev.

Kar 82 odstotkov jih je obiskovalo pouk instrumentov, ostali pa plesno pripravnico, sodobni ples in balet. Pri pouku instrumenta je največ učencev obiskovalo pouk klavirja in kitare, najmanj pa pouk fagota in tamburice. 

Srednje šole

Zadnji šolski dan bo jutri tudi za 75.786 dijakinj in dijakov. Vseh javnih srednješolskih zavodov je 111, srednješolske izobraževalne programe je izvajalo 141 srednjih šol (v to številko so vključene vse enote šolskih centrov), 6 zavodov za posebne potrebe in 6 zasebnih zavodov.

Programi v SŠ

V šolskem letu je bilo v srednješolske izobraževalne programe skupno vpisanih 75.786 dijakov, od tega

 • 1129 v programih nižjega poklicnega izobraževanja,
 • 12.279 v programih srednjega poklicnega izobraževanja,
 • 31.678 v programih srednjega strokovnega izobraževanja,
 • 26.410 v gimnazijskih programih,
 • 3.966 v programih poklicno tehniškega izobraževanja,
 • 109 dijakov v programih poklicnih tečajev in
 • 215 v programu maturitetni tečaj. 

Vpliv koronavirusa na pouk

Tudi to šolsko leto ni bilo povsem običajno. Še vedno so ga zaznamovali zdravstveni ukrepi za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2, od marca 2022 dalje pa tudi vključevanje večjega števila ukrajinskih otrok, ki so pridobili status zaščitene osebe, predvsem v osnovne šole. 

Zdravstveni strokovnjaki predlagajo odpravo mask v šolah. Foto: Alinabuzunova/Dreamstime
Foto: Alinabuzunova/Dreamstime

Predšolska vzgoja

Sredi junija je bilo v vrtce (javne in zasebne)  vključenih 91.834 otrok. V Sloveniji imamo 108 javnih samostojnih vrtcev, 207 vrtcev pri šoli in 97 zasebnih vrtcev. Vključevanje otrok v vrtce poteka celo šolsko leto.

Delež vključenosti otrok v vrtce v Republiki Sloveniji znaša 82,5 odstotka.

Kaj nas čaka v novem šolskem letu 2022/2023?

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport že pogledujemo v novo šolsko leto, ki se bo začelo 1. septembra. Predvidevanja glede števila učencev so naslednja:

Program osnovne šole

Vanj bo predvidoma vključeno 195.400 učenk in učencev, ki bodo razporejeni v okoli 9.580 oddelkov.

Razlika v primerjavi s šolskim letom 2021/2022 znaša 3452 učencev oziroma okoli 60-70 oddelkov. Povečanje je zaradi večjega števila vključenih prvošolcev. Teh bo več kot bo zaključilo osnovno šolo devetošolcev, povečanje pa bo tudi zaradi vključevanja učencev priseljencev.

Sedem zasebnih osnovnih šol bo obiskovalo nekoliko več učencev, ocenjujemo da do dva tisoč.

Prilagojen šolski program

Nespremenjeno ostaja število osnovnih šol, ki bodo izvajale prilagojen osnovnošolski program (28), nespremenjeno bo tudi število enot (20), ki bodo izvajale prilagojen osnovnošolski program v okviru osnovne šole.

Povečalo se bo tudi število učencev, ki bodo nameščeni v 15 zavodih za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. 

Pouk v angleškem jeziku

Povečanje števila učencev predvidevamo tudi v obeh javnih osnovnih šolah, ki izvajajo osnovnošolski program v angleškem jeziku.

V Evropsko šolo bo glede na zadnje podatke in trende vključeno 180 do 190 učencev, v oddelke mednarodnega programa (IB) OŠ Danile Kumar v Ljubljani pa okoli 160. 

Glasbene šole

Število javnih in zasebnih glasbenih šol se ne bo povečalo. Bomo pa nadaljevali z lansko leto sprejetim dogovorom, da se v naslednjih letih postopoma dovoljuje dodatni vpis v glasbenih šolah, ki ne dosegajo slovenskega povprečja vključenosti osnovnošolskih otrok v glasbeno šolo.

Povprečna vrednost vključitve na državnem nivoju znaša 12,3 %.

V šolskem letu 2022/2023 bo odobren dodatni vpis za 309 učencev, oziroma 17,6 dodatna oddelka. Glasbene šole bodo imele možnost vpisa za 26.515 učencev.

Koncept ostaja, več bo svetovalnih delavcev

Za šolsko leto 2022/2023 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ne predvidevamo vsebinsko konceptualnih sprememb.

Predvidevamo pa, da bomo osnovnim šolam olajšali njihovo delo z uveljavljanjem Sklepa o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki predvideva, da lahko šole tudi v novem šolskem letu dodatno zaposlujejo svetovalne delavce, ki bodo pomagali učencem odpravljati psihosomatske in učne težave zaradi bolezni covida-19 in daljše odsotnosti od pouka.

Če starši vztrajajo, da se mora otrok naučiti računati, mu morajo napisati dodatne račune. Če hočejo, da bo znal pravilno napisati črke, ga morajo naučiti potez, seveda, če to obvladajo. Starši prevzemajo vlogo učiteljev. Vir: Freepik
Vir: Freepik

Sklep je že v veljavi, dodatno je možno še zaposliti 110 svetovalnih delavk in delavcev.

Novi zakon o osnovni šoli

Vse šolsko leto bodo potekale aktivnosti za spremembo Zakona o osnovni šoli. V pripravo sprememb bodo vključeni strokovnjaki in praktiki. Načrtujemo obsežno razpravo s posameznimi strokovnimi skupinami, kakor tudi s sindikati, združenjem učiteljev in ravnateljskimi združenji.

Srednje šole

V prihodnjem šolskem letu pričakujemo okrog 79.000 srednješolcev. Novosti niso predvidene.

Se bodo pa z novim šolskim letom na nekaterih srednjih šolah pričeli izvajati novi programi, in sicer:

Izobraževalni programi nižjega poklicnega izobraževanja:

 • Pomočnik v biotehniki in oskrbi na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor,
 • Pomočnik v biotehniki in oskrbi in Pomočnik v tehnoloških procesih na Dvojezični srednji šoli Lendava.

Izobraževalni programi srednjega poklicnega izobraževanja:

 • Izdelovalec oblačil in Grafični operater na Srednji šoli za oblikovanje Maribor.

Izobraževalni programi srednjega strokovnega izobraževanja:

 • Tehnik računalništva na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje,
 • Predšolska vzgoja na Šolskem centru Postojna,
 • Gastronomija in turizem na Šolskem centru Nova Gorica, Biotehniški šoli,
 • Tehnik elektronskih komunikacij na Prometni šoli Maribor,
 • Tehnik oblikovanja na Šolskem centru Ptuj, Šoli za ekonomijo, turizem in kmetijstvo (namesto dosedanjega programa Aranžerski tehnik).

Izobraževalni program poklicnega tečaja:

 • Gastronomija in turizem na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor.

Izobraževalni programi gimnazijskega izobraževanja:

 • Tehniška gimnazija na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana,
 • Gimnazija na Srednji šoli za gastronomijo in turizem Ljubljana,
 • Gimnazija – športni oddelek na Šolskem centru Rogaška Slatina.

Izobraževalni programi poklicno-tehniškega izobraževanja:

 • Avtoservisni tehnik na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota,
 • Frizerski tehnik (nov izobraževalni program) na:
  • Srednji frizerski šoli Ljubljana,
  • Srednji šoli za oblikovanje Maribor,
  • Šolskem centru Celje, Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko,
  • Šolskem centru Kranj, Srednji ekonomski, storitveni in gradbeni šoli, ter na
  • Šolskem centru Krško-Sevnica, Srednji šoli Sevnica.

Vajeništvo

Tudi z naslednjim šolskim letom se bodo lahko dijakinje in dijaki na nekaterih šolah izobraževali v vajeniški obliki. Mreža vajeniških šol se z naslednjim šolskim letom bistveno ne spreminja.

Nabor programov, ki se na nekaterih šolah lahko izvajajo tako v šolski kot vajeniški obliki, ostaja povsem enak kot lani.

V mreži je trenutno 14 vajeniških programov.

Vajenci. Foto: Auremar/Dreamstime
Foto: Auremar/Dreamstime

Z razpisom za vpis v šolsko leto 2022/2023 pa se je le rahlo spremenila mreža šol, ki izvajajo programe tudi v vajeniški obliki, in sicer smo program:

 • Avtokaroserist v vajeniški obliki razpisali še na Šolskem centru Nova Gorica, Strojni, prometni in lesarski šoli,
 • Mehatronik operater pa tudi še na Šolskem centru Kranj, Srednji tehniški šoli.

Šolski center Velenje pa programa Mehatronik operater in Oblikovalec kovin – orodjar naslednje šolsko leto ne bo več izvajal v vajeniški obliki.

MIZŠ

Novice z ministrstva za izobraževanje ekipa sodelavcev ministrstva pripravlja, posreduje ali omogoča za bralce Časorisa.

Vprašanje tedna

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

SMS

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

SMS

Pomagate nam lahko tudi na druge načine: z rednim mesečnim nakazilom, z bančno kartico ali prek PayPala.