Časoris
V središču pozornosti letošnje publikacije je pravičnost v izobraževanju. Spol, socialno-ekonomski status, država rojstva, geografski položaj ostajajo pomembni dejavniki vključenosti in uspešnosti v izobraževanju, dosežkov pri učenju in na trgu dela. Vir: Adobe Stock
V središču pozornosti letošnje publikacije je pravičnost v izobraževanju. Spol, socialno-ekonomski status, država rojstva, geografski položaj ostajajo pomembni dejavniki vključenosti in uspešnosti v izobraževanju, dosežkov pri učenju in na trgu dela. Vir: Adobe Stock

Slovensko izobraževanje v vrhu po številu vključenih mladih

Pogled na izobraževanje 2021

V Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) so objavili mednarodni zbornik kazalnikov OECD v izobraževanju Education at a GlancePogled na izobraževanje 2021 (EAG). Letos je prvič na voljo tudi kot interaktivna publikacija.

Pripravili so tudi publikacijo o vplivu epidemije na izobraževanje The State of Global Education: 18 Months into the Pandemic.

EAG je najobširnejši zbornik mednarodno primerljivih podatkov o stanju izobraževanja v 38 državah članicah in partnerskih državah OECD. Naslavlja potrebe številnih uporabnikov – od vlad do akademske skupnosti in širše javnosti – ter omogoča mednarodno primerjalni pogled in vzajemno učenje pri razvijanju izobraževalnih politik ter bolj učinkovitih in pravičnih izobraževalnih sistemov.

EAG prinaša pomembne podatke o učinkih, rezultatih in vplivu izobraževanja, dostopu, vključenosti in napredovanju skozi šolski sistem, finančnih virih, vloženih v izobraževanje, obsegu pouka za učence, o učiteljih in ravnateljih, njihovih plačah, učni in delovni obveznosti.

Letos ga dopolnjujeta nova kazalnika o mehanizmih in formulah za dodeljevanje javnih sredstev šolam ter o deležu učiteljev, ki zapustijo poklic.

Slovenijo lahko umestimo med države, v katerih so izdatki za izobraževalne ustanove v letu 2018 ostali na enaki ravni kot leto prej, vendar je bil delež BDP za izobraževalne ustanove še vedno nižji kot povprečje držav OECD.

Slovenski mladi, stari od 25 do 34 let, so bolj izobraženi in večji delež mladih žensk dosega terciarno izobrazbo kot v povprečju njihove vrstnice v OECD. V vrhu OECD je Slovenija tudi po ravni udeležbe mladih v izobraževanju.

Sodobna IKT oprema za izobraževalne zavode

Opremo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v skupni vrednosti 16,2 milijona evrov bo predvidoma do konca leta 2021 prejelo okoli tisoč vzgojno-izobraževalnih zavodov: vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

Vlaganje v IKT. Vir: Adobe Stock
Vir: Adobe Stock

S temi sredstvi želimo dodatno opremiti vzgojno-izobraževalne zavode s sodobno IKT, kar jim bo omogočilo razvoj in uvajanje izobraževalnega sistema v virtualnem okolju.

Gre za 13,6 milijona evrov iz sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj iz pobude »ReactEU-IKT za vzgojno-izobraževalne zavode«, ministrstvo pa bo prispevalo še dobrega 2,5 milijona proračunskih sredstev.


V minulem tednu je ministrstvo začelo z dobavo opreme. Tako bodo v prihodnjih tednih vrtci in šole prejeli 10.000 prenosnih računalnikov, za okoli 8 milijonov evrov pa bodo prejeli še preostale IKT opreme, kot so kamere, projektorji, modemi in interaktivni zasloni.

Štiri slovenske šole prejele Evropsko nagrado za inovativno poučevanje

Evropska komisarka za izobraževanje, inovacije, kulturo, mladino in šport Mariya Gabriel je prejšnji teden razglasila prejemnike Evropskih nagrad za inovativno poučevanje. V Sloveniji so nagrado prejele:

  • Gimnazija Celje-Center,
  • Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica,
  • Osnovna šola Bistrica ob Sotli,
  • Srednja zdravstvena šola Ljubljana.

Namen nagrad je predstavitev dosežkov učiteljev in šol ter omogočanje večje prepoznavnosti njihovega dela, izjemnih praks poučevanja ter prepoznavanje doprinosa, ki ga ima sodelovanje v programu Erasmus+ za učitelje.

Evropsko nagrado za inovativno poučevanje bo Evropska komisija podelila vsako leto, in sicer zaključenim projektom v okviru programa Erasmus+.

Vsako leto bo določena posebna tematika, v okviru katere bodo izbrani nagrajeni projekti. V 2021 je to učenje na daljavo in kombinirano učenje.

Precepljenost v vzgoji in izobraževanju

Po podatkih, ki so nam jih posredovali vrtci in šole, je bilo do začetka septembra v vzgoji in izobraževanju 64 odstotkov cepljenih in prebolevnikov. Od tega je 58 odstotkov zaposlenih cepljenih in 6 odstotkov prebolevnikov.

Precepljenost. Vir: Adobe Stock
Vir: Adobe Stock

Najvišja stopnja precepljenosti je med zaposlenimi v srednjih šolah. Med strokovnimi delavci je cepljenih 71,6 odstotka zaposlenih, skupaj s prebolevniki delež znaša 76 odstotkov. Med ostalimi (administrativni kader, čistilke, kuhinja) je cepljenih 61 odstotkov, skupni delež s prebolevniki znaša 65 odstotkov.

V osnovnih šolah je cepljenih 61 odstotkov strokovnih delavcev, skupni delež s prebolevniki znaša 67 odstotkov. Med ostalimi zaposlenimi je cepljenih 58 odstotkov, skupni delež s prebolevniki znaša 64 odstotkov.

Najnižja precepljenost je na področju predšolske vzgoje. Cepljenih je 45 odstotkov strokovnih delavcev, skupaj s prebolevniki pa 53 odstotkov. Med ostalimi je cepljenih 54 odstotkov zaposlenih, skupni delež s prebolevniki znaša 60 odstotkov.

Na ministrstvu je skupaj z organi v sestavi (Urad RS za mladino in Inšpektorat RS za šolstvo in šport) 72 odstotkov cepljenih in prebolevnikov.

MIZŠ

Novice z ministrstva za izobraževanje ekipa sodelavcev ministrstva pripravlja, posreduje ali omogoča za bralce Časorisa.

Vprašanje tedna

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

SMS

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

SMS

Pomagate nam lahko tudi na druge načine: z rednim mesečnim nakazilom, z bančno kartico ali prek PayPala.