Časoris
Vsi otroci imajo enake pravice. Vir: Pixabay.
Vsi otroci imajo enake pravice. Vir: Pixabay

Slovenski otroci so fit

Na ministrstvu za izobraževanje so se novembra med drugim posvetili projektu Zdrav življenjski slog, decembra pa se bodo osredotočili na varna učna okolja.

Konferenca Varno in spodbudno učno okolje

Zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja je ena od prioritetnih nalog, ki smo si jo zadali na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Brez številnih deležnikov, ki lahko prispevajo k ustvarjanju pogojev za varno in spodbudno učno okolje, pa pot ne bi vodila k cilju. Zato smo se odločili, da jih povežemo in pripravimo nacionalno konferenco na to temo.

Povezali smo se MIZŠ, Zavod RS za šolstvo, SVIZ, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za notranje zadeve, sodelovali bodo učenci in dijaki. Predavali bodo priznani strokovnjaki.

Konferenca bo 20. decembra v Kongresnem centru Brdo pri Kranju. Več informacij najdete na spletni strani Zavoda RS za šolstvo.

Slovenski otroci so fit

Zadnje dni novembra smo na MIZŠ predstavili poročilo o gibalni učinkovitosti šolarjev za minulo šolsko leto, učinke programa Zdrav življenjski slog in nekatere zanimive ugotovitve o spremembah gibalne učinkovitosti šolarjev v povezavi s spremembami v šolskem sistemu v zadnjih 30 letih.

Rezultati so spodbudni. Pozitivni trendi se kažejo od leta 2011, kar sovpada s sistemskimi ukrepi.

Slovenija od leta 2011, kot ena redkih držav na svetu, uspešno zmanjšuje delež telesno manj zmogljivih šolarjev v osnovni šoli. Najpomembnejši razlog te pozitivne spremembe je vpeljava programa Zdrav življenjski slog v osnovnih šolah in skrbno vsakoletno spremljanje učinkov programa s pomočjo SLOfit – športno vzgojnega kartona.

Program Zdrav življenjski slog osnovnošolcem omogoča vsakodnevno enourno visoko strokovno vodeno gibalno vadbo.

Ker pa se program izteka, ministrstvo na izbranih slovenskih šolah eksperimentalno preverja prenovljen koncept razširjenega programa osnovne šole, s katerim želimo vpeljati dosedanje dobre prakse zagotavljanja potrebne gibalne dejavnosti za šolarje po modelu Zdravega življenjskega sloga v redni program šole.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič je izpostavila pomen podatkov SLOfit za odločitve ministrstva: »Vse slovenske šole že 30 let vsako leto spremljajo telesni in gibalni razvoj šolarjev prek podatkov SLOfit oz. športno vzgojnega kartona. Na ta sistem smo še posebej ponosni, zavidajo nam ga najbolj razvite države. SLOfit podatki so bili sprva namenjeni le učiteljem kot podlaga za njihovo strokovno delo, v zadnjih dvajsetih letih pa so postali tudi pomemben pokazatelj javno-zdravstvenih problemov in podlaga za načrtovanje in implementacijo intervencij kot del povezovalnih politik na področju šolstva, športa in zdravstva.«

Sicer pa raziskovalci SLOfit še poudarjajo, da so dokazi o pomembnosti gibalne dejavnosti za zdrav telesni razvoj otrok nesporni, aktualne raziskave o povezanosti telesne dejavnosti in delovanja možganov pa kažejo, da ustrezna telesna dejavnost ni le sredstvo za izboljšanje učne uspešnosti šolarjev, marveč tudi eden od osnovnih pogojev za razvoj in delovanje možganov v povezavi s pomnjenjem in kognitivnimi funkcijami.

MIZŠ

Novice z ministrstva za izobraževanje ekipa sodelavcev ministrstva pripravlja, posreduje ali omogoča za bralce Časorisa.

Vprašanje tedna

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

SMS

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

SMS

Pomagate nam lahko tudi na druge načine: z rednim mesečnim nakazilom, z bančno kartico ali prek PayPala.