Časoris
Ministrstvo bo v prihodnjih mesecih podelilo štipendije študentom pedagoških poklicev. Foto: ActionGP/Dreamstime
Ministrstvo bo v prihodnjih mesecih podelilo štipendije študentom pedagoških poklicev. Foto: ActionGP/Dreamstime

Razpisa za štipendije in za podelitev učiteljskih nagrad

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo dva javna razpisa.

Razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov

V Uradnem listu RS in na spletni strani ministrstva je objavljen Javni razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2023/24.

Namen

Njegov namen je spodbujanje mladih za izobraževanje v tistih pedagoških študijskih programih za pridobitev izobrazbe, po katerih se izobražujejo za opravljanje poklicev, za katere je zaznati neskladje med trenutnim in prihodnjim obsegom razpoložljivega kadra ter predvidenim obsegom delovnih mest na področju vzgoje in izobraževanja.

Cilj in vsota

Cilj razpisa je dodeliti 100 štipendij. Štipendija za posameznega kandidata znaša 200 evrov mesečno.

Rok za prijavo

Na javni razpis se je mogoče prijaviti do 24. avgusta 2023.

Pogoji

Na javni razpis lahko prijavo odda kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 1. bo v študijskem letu 2023/24 prvič vpisan v 1. letnik enega od pedagoških študijskih programov za pridobitev izobrazbe iz 1. točke javnega razpisa,
 2. ni v delovnem razmerju ali ni prijavljen kot iskalec zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje,
 3. hkrati ne prejema kadrovske štipendije,
 4. bo s končanim študijskim programom za pridobitev izobrazbe, za katerega kandidira za štipendijo, pridobil višjo raven izobrazbe od že pridobljene.

Če bo kandidatu dodeljena štipendija po tem javnem razpisu, bo moral celoten čas prejemanja štipendije izpolnjevati pogoje javnega razpisa, pod katerimi mu je bila štipendija dodeljena.

Štipendist bo upravičen do nadaljnjega prejemanja štipendije, če bo v vsakem naslednjem študijskem letu izpolnjeval pogoje za štipendiranje, določene v javnem razpisu, in ministrstvu predloži dokazilo, da ima status študenta.

Na svetovni dan učiteljev v Sloveniji tradicionalno podeljujemo državne nagrade na področju šolstva. Fotografija je simbolična. Foto: Elnur/Dreamstime
Na svetovni dan učiteljev v Sloveniji tradicionalno podeljujemo državne nagrade na področju šolstva. Fotografija je simbolična. Foto: Elnur/Dreamstime

Razpis za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2023

O nagradah

Nagrade na področju šolstva podeljuje Odbor za podeljevanje nagrad. Podeljujejo se za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju, ki pomembno prispevajo k razvoju pedagoške prakse in teorije.

Prav tako prispevajo h kakovostnemu izobraževanju, utrjujejo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v vzgoji in izobraževanju, omogočajo pozitivne vzgojne vplive šole ter spodbujajo humanizacijo odnosov v šoli.

Nagrade se podelijo za:

 • izjemne dosežke in za
 • življenjsko delo. 

Kdo lahko prejme nagrado?

Nagrado lahko prejme:

 • posameznik, skupina posameznikov, zavod ali druga organizacija s področja vzgoje oziroma izobraževanja:
  • predšolske vzgoje,
  • osnovnega šolstva,
  • glasbenega šolstva,
  • izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju,
  • srednjega šolstva,
  • izobraževanja odraslih,
  • višjega in visokega šolstva,
  • dijaških in študentskih domov,
  • šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov,
  • šolstva pripadnikov slovenske manjšine v zamejstvu ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu, oziroma drugega področja vzgoje in izobraževanja.

Posameznik je lahko nagrajen za življenjsko delo, če je na posameznem področju deloval najmanj 30 let. Posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija lahko dobi isto vrsto nagrade samo enkrat.

Kriteriji za dodelitev nagrad

Za življenjsko delo

Lahko se podeli posamezniku, ki je s svojim delom trajno prispeval h kakovostnim vsebinskim in sistemskim rešitvam na področju vzgoje in izobraževanja, tako da:

 • njegovi učenci, dijaki, študentje oziroma odrasli dosegajo nadpovprečne uspehe pri šolanju oziroma študiju ali na domačih in tujih tekmovanjih;
 • dosega nadpovprečne rezultate pri vzgojnem, svetovalnem, mentorskem ali znanstveno-raziskovalnem delu;
 • se je vidno uveljavil na področju dodiplomskega, podiplomskega izobraževanja oziroma stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev, vzgojiteljev ali drugih strokovnih delavcev.

Za izjemne dosežke

Lahko se podeli posamezniku, ki je z izjemnim dosežkom oziroma dosežki pomembno prispeval h kakovosti in razvoju področja vzgoje in izobraževanja, tako da:

 • so njegovi rezultati v šolski praksi oziroma pri organizaciji in razvoju področja prepoznani in potrjeni tudi v širši strokovni javnosti;
 • je napisal in objavil vsaj en učbenik, ki ga je strokovna kritika ocenila kot izjemno kakovostnega in izvirnega, oziroma je pripravil več učnih pripomočkov, ki so bili ugodno ocenjeni in so se širše uveljavili na področju vzgoje in izobraževanja;
 • je v zadnjih petih letih napisal in objavil vsaj eno izvirno znanstveno delo s področja vzgoje in izobraževanja, ki je pomembno prispevalo k razvoju vzgoje in izobraževanja.

Odbor bo podelil največ 11 nagrad, od tega največ 5 za življenjsko delo.

Kaj mora narediti predlagatelj?

Predlagatelj naj pri pripravi predloga upošteva in v njem navede:

 • kako je kandidat zaznamoval področje vzgoje in izobraževanja, na katerem deluje ali je deloval;
 • kako se projekt, učbenik, prizadevanje kandidata odraža v praksi oziroma kakšen je odziv iz prakse in okolja;
 • skrajšano bibliografijo kandidata na največ dveh straneh s prikazano vsebino petih najpomembnejših del, tiskani izpis COBISS ni potreben.

Priloge naj vsebujejo le tisto, kar lahko vsebinsko podkrepi utemeljitev. Predlog naj vsebuje več mnenj o kandidatu. Pri prijavah za nagrado organizaciji odbor pričakuje, da bodo v predlogu opisane dejavnosti organizacije, ki ne sodijo med redne delovne naloge.

Rok za prijavo

Na javni razpis se je mogoče prijaviti do 26. maja 2023.

MVI

Novice z ministrstva za izobraževanje ekipa sodelavcev ministrstva pripravlja, posreduje ali omogoča za bralce Časorisa.

Vprašanje tedna

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

SMS

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

SMS

Pomagate nam lahko tudi na druge načine: z rednim mesečnim nakazilom, z bančno kartico ali prek PayPala.