Časoris
Pisanje preizkusa. Vir: Adobe Stock
Vir: Adobe Stock

Raziskava Pisa 2018, razpis za učitelje in konferenca o prostoru

Slovenski učenci in učenke na vseh treh področjih pismenosti nad povprečjem OECD

Najnovejši podatki raziskave PISA iz leta 2018 ponovno kažejo kakovost bralnih, matematičnih in naravoslovnih dosežkov slovenskih učenk in učencev. Na vseh treh področjih pismenosti Slovenija dosega rezultate nad povprečjem OECD

Program mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk PISA (Programme for International Student Assessment) koordinira Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki vsake tri leta zbira mednarodno primerjalne podatke o znanju in spretnostih v bralni, matematični in naravoslovni pismenosti 15-letnih učencev in učenk.

Prve rezultate raziskave PISA 2018 sta na novinarski konferenci v torek, 3. decembra, predstavila minister dr. Jernej Pikalo in nacionalna koordinatorka PISA za Slovenijo Klaudija Šterman Ivančič s Pedagoškega inštituta.

Najnovejši rezultati programa PISA kažejo v okviru OECD nadpovprečne dosežke slovenskih učencev in učenk pri vseh treh pismenostih. Potrjujejo visoko matematično pismenost slovenskih 15-letnikov, ki je bila v vseh dosedanjih krogih nad povprečjem OECD. Glede na predhodni krog raziskave iz leta 2015, ko je bil dosežen rahel napredek, ostaja stabilna. Tudi naravoslovna pismenost slovenskih 15-letnikov je v vseh dosedanjih krogih raziskave nadpovprečna. Primerjave s predhodnimi krogi pa kažejo na rahel negativen trend. Za bralno pismenost je predhodni krog leta 2015 pokazal občutno izboljšanje podpovprečnih rezultatov iz let 2009 in 2012, tokratni rezultati pa so glede na leto 2015 nekoliko nazadovali, vendar ostajajo nad povprečjem OECD. 

Glede na prvi krog raziskave v Sloveniji, ki je bil izveden leta 2006, je tako leta 2018 bralna pismenost slovenskih 15-letnikov enaka, matematična pismenost je izboljšana, naravoslovna pismenost pa je nekoliko nižja.

Minister za izobraževanje dr. Jernej Pikalo na predstavitvi rezultatov raziskave Pisa 2018. Vir: MIZŠ
Minister za izobraževanje dr. Jernej Pikalo na predstavitvi rezultatov raziskave Pisa 2018. Vir: MIZŠ

Dobri rezultati so v prvi vrsti odraz dobrega dela učenk in učencev, učiteljic in učiteljev ter ravnateljic in ravnateljev ter staršev, je na novinarski konferenci izpostavil minister dr. Pikalo ter se jim zahvalil za sodelovanje. Zahvalil pa se je tudi vsem ekspertom v Sloveniji, ki so sodelovali pri raziskavi, ter Pedagoškemu inštitutu. Rezultati so stabilni, je dejal minister dr. Pikalo, in nadpovprečni. Kažejo pa tudi na trende, na katere moramo biti v Sloveniji v prihodnje pozorni. 

Leta 2018 je raziskava s pomočjo anketnega vprašalnika za učence zbirala tudi podatke s področja njihovega blagostanja, torej dobrega počutja, zadovoljstva z življenjem, motiviranosti in podobno. Že predhodni krogi raziskave PISA in drugih raziskav so pokazali, da slovenski učenci v primerjavi z vrstniki po svetu izražajo nižjo motiviranost. Leta 2018 zadovoljstvo mladih v branju glede na podatke iz leta 2009 ostaja podpovprečno. Pri tem se je zvišal delež deklet, ki odgovarjajo, da berejo le, če morajo. 

Podatki iz raziskave kažejo na precej nizko raven izražanja pozitivnih čustev (veselja, sreče in radosti) slovenskih 15-letnikov. Stopnja medvrstniškega nasilja je glede na odgovore 15-letnikov sicer pod povprečjem OECD, vendar pa je podpovprečno tudi izražanje občutka pripadnosti oziroma sprejetosti v šoli.  

Raziskava je pokazala, da so učenci še bolj ‘povezani’ na spletu – več kot tri ure dnevno, kar je porast za eno uro od leta 2012. Digitalni svet postaja pomemben dejavnik oblikovanja njihove realnosti; hkrati pa jih manj kot desetina zmore ločiti med dejstvi in mnenji, če so ta navedena v zapletenih ali abstraktnih trditvah.

Prve rezultate raziskave bomo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport poglobljeno analizirali, je na novinarski konferenci izpostavil minister dr. Pikalo.

Analizi bodo sledili strokovni posveti, tem pa ukrepi. Proces izboljšanja kakovosti ne sme biti neposredno usmerjen v to, da bi bili boljši na mednarodnih lestvicah, pač pa mora biti osredotočen na boljše izvajanje pouka ter doseganje trajnostnega znanja, kar bo zagotovo vodilo do še boljših rezultatov o dosežkih slovenskih učenk in učencev na mednarodnih lestvicah. 

Dobra novica za pomočnike vzgojitelje začetnike in učitelje začetnike 

Minule dni je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  

Razpis je namenjen zaposlitvam pomočnikov vzgojiteljev in učiteljev, svetovalnih delavcev oziroma vzgojiteljev začetnikov, starih do 29 let. 

Cilj razpisa je v prvem sklopu zaposliti 87 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov: 27 v vzhodni in 60 v zahodni kohezijski regiji. Zaposlitev bo sklenjena za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.  

Pogodba o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu bo sklenjena za polni delovni čas za obdobje od 1. 5. 2020 do 30. 9. 2020, po izteku te pogodbe pa se bo delovno razmerje nadaljevalo s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj enega meseca, to je vsaj do 31. 10. 2020.

V drugem sklopu razpisa gre za zaposlitev 69 učiteljev začetnikov: 19 v vzhodni in 50 v zahodni kohezijski regiji. Za obdobje osmih mesecev se bo zaposlovalo na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, glasbenih šolah, dijaških domovih in šolah ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja. 

Pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu bo posamezni izbrani prijavitelj sklenil z učiteljem začetnikom neposredno po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje od 1. 4. 2020 do 30. 11. 2020, nato pa bo delovno razmerje nadaljeval s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj šestih mesecev, torej vsaj do 31. 5. 2021.

Ne spreglejte! Rok za oddajo prijav je 14. januar 2020 do 11. ure! 

Konferenca o pomenu kakovostnega fizičnega prostora v vrtcih in šolah

Zadnje dni novembra se je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani odvijala 1. Nacionalna konferenca o oblikovanju kakovostnega fizičnega prostora v vrtcih in šolah. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport se zavedamo pomena zdravega, varnega, spodbudnega in vključujočega okolja v šoli in vrtcu, obenem pa tudi sodelovanja med strokovnjaki z različnih področij pri zagotavljanju kakovostnega vrtčevskega in šolskega prostora. Prav zaradi tega smo dali pobudo za organizacijo konference, ki jo je organiziral Zavod RS za šolstvo, udeležili pa so se je, med drugimi, tako vidni strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja kot tudi s področja arhitekture in medicine oziroma zdravja.

Državna sekretarka Martina Vuk je predstavila nekaj vidnejših razvojnih aktivnosti ministrstva v zadnjih desetih letih in ključnih usmeritev ministrstva na tem področju. Med drugim je MIZŠ skupaj z OECD leta 2009 organiziral mednarodno konferenco na temo trajnostne arhitekture, v letu 2019 pa zaključil večji raziskovalni projekt na temo kakovosti načrtovanja prostorov vrtcev in šol. V okviru projekta so raziskovalci na podlagi podrobnejše analize 25 javnih vrtcev in 24 javnih osnovnih šol pripravili predloge smernic oziroma priporočil za načrtovanje in vrednotenje kakovostnih prostorov v vrtcih in šolah.

Udeležence konference je državna sekretarka tudi spomnila na pionirsko delo slovenskega arhitekta Emila Navinška, ki je v prostorsko zasnovo šol vpeljal t. i. brezkoridorni sistem. 

Prihodnje leto bo Zavod RS za šolstvo sicer organiziral niz nacionalnih konferenc na temo fizičnega učnega prostora.

MIZŠ

Novice z ministrstva za izobraževanje ekipa sodelavcev ministrstva pripravlja, posreduje ali omogoča za bralce Časorisa.

Vprašanje tedna

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

SMS

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

SMS

Pomagate nam lahko tudi na druge načine: z rednim mesečnim nakazilom, z bančno kartico ali prek PayPala.