Časoris
O rezultatih NPZ bodo devetošolci obveščeni 15. junija. Foto: Syda Productions/Dreamstime
O rezultatih NPZ bodo devetošolci obveščeni 15. junija. Foto: Syda Productions/Dreamstime

NPZ: Kateri predmet bodo preverjali na določeni šoli?

V skladu z Zakonom o osnovni šoli so bili izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda osnovne šole izbrani štirje predmeti za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v šolskem letu 2022/2023.

Ti predmeti so: domovinska in državljanska kultura in etika, fizika, glasbena umetnost in tuji jezik.

S sklepom in prilogama, ki jih objavljamo, je razvidno, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje z NPZ na posamezni šoli. 

Seznam šol za NPZ. Vir: MIZŠ
Vir: MIZŠ

Seznam osnovnih šol, v katerih se bo preverjalo znanje z NPZ v 9. razredu.

Vse osnovne šole, ki izvajajo izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, imajo določen tretji predmet naravoslovje.

Osnovne šole, ki bodo k NPZ prijavljale izključno učence iz izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom, na seznamu niso posebej navedene.

Za učence, ki bodo opravljali NPZ v 9. razredu na osnovnih šolah, ki na dan vzorčenja niso bile zavedene v naši bazi osnovnih šol kot izvajalci NPZ, je bil izžreban predmet fizika.

Če so med njimi dvojezične osnovne šole na narodnostno mešanem območju v Prekmurju in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju slovenske Istre, se določi predmet tuji jezik.

Sofinanciranje dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za otroke drugih narodnosti

Ministrstvo že vrsto let podpira izvajanje dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za otroke drugih narodnosti v osnovnih in srednjih šolah.

S to dejavnostjo bomo nadaljevali tudi v tem šolskem letu. Dopolnilni pouk izvaja vzgojno-izobraževalni zavod, ki na ministrstvo naslovi vlogo za sofinanciranje dopolnilnega pouka

Dopolnilni pouk. Foto: Katarzyna Bialasiewicz/Dreamstime
Foto: Katarzyna Bialasiewicz/Dreamstime

Minister izda sklep, s katerim se določi sofinanciranje dopolnilnega pouka. Sredstva za sofinanciranje dopolnilnega pouka v posameznem šolskem letu se dodelijo v enkratnem znesku.

Vzgojno-izobraževalne zavode vabimo, da v skladu s pogoji čim prej oziroma najkasneje do 31. januarja 2023 pošljete izpolnjene vloge na ministrstvo.

MIZŠ

Novice z ministrstva za izobraževanje ekipa sodelavcev ministrstva pripravlja, posreduje ali omogoča za bralce Časorisa.

Vprašanje tedna

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

SMS

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

SMS

Pomagate nam lahko tudi na druge načine: z rednim mesečnim nakazilom, z bančno kartico ali prek PayPala.