Časoris

Naj šola prihodnosti

Javni posvet o prihodnosti področja vzgoje in izobraževanja

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo začeli z javnimi posveti o prihodnosti področja vzgoje in izobraževanja.

Na prvi posvet, ki smo ga v prostorih MIZŠ organizirali 29. marca, je prišlo več kot 150 udeleženk in udeležencev, med njimi veliko učiteljev, ravnateljev, staršev, predstavnikov nevladnih organizacij, mladih … 

Največ predlogov za prenovo izobraževalnega sistema, ki so bili podani v razpravi, je šlo zlasti v smeri večjega zaupanja v strokovnost učiteljev, večje avtonomije učiteljev, administrativne razbremenitve, prevetritve učnih načrtov, zagotavljanja sistema kakovosti poučevanja, krepitve vzgojne vloge šole, zagotavljanja pravočasne obravnave in enotnih kriterijev za otroke s posebnimi potrebami, dviga motivacije otrok za šolo ipd.

Posvet o prihodnosti šolstva. Vir: Mizš
Posvet o prihodnosti šolstva. Vir: MIZŠ

Šolski sistem moramo posodobiti na način, da bo v prihodnjih desetih letih kos družbenim izzivom, je med drugim poudaril minister dr. Jernej Pikalo.

Četudi rezultati več mednarodnih primerjalnih raziskav znanja v zadnjih letih kažejo, da je slovenski izobraževalni sistem dober, so potrebne določene spremembe.

Seveda pa je nujno, da te spremembe temeljijo na strokovnih analizah in evalvacijah.

Današnjemu posvetu bodo do šolskih poletnih počitnic sledili še štirje tovrstni javni posveti, ki jih bomo organizirali v različnih regijah (Gorenjska, Obala, Dolenjska, Štajerska).

Cilj je zbrati predloge strokovne javnosti in drugih deležnikov za izboljšanje šolstva, ki jih bodo strokovnjaki v drugi polovici leta ovrednotili in smiselno umestili v strateški dokument, tj. belo knjigo, ki bo temelj sprememb šolske zakonodaje.

Več kot sto novih učiteljev začetnikov in začetnikov pomočnikov vzgojiteljev

Znani so rezultati javnega razpisa Prva zaposlitev v šolah in vrtcih.

Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo je potrdil izbor in sofinanciranje 112 zaposlitev v operacijah v skupni vrednosti 1,37 milijona evra.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let omogoča dostopnost do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi. 

Na Svetovnem forumu o izobraževanju in veščinah v Dubaju Slovenija kot dober primer

Minister dr. Jernej Pikalo se je na povabilo Varkeyjeve fundacije (to je tista fundacija, ki podeljuje priznanje za najboljšega učitelja na svetu; letos je nagrado v vrednosti milijon dolarjev prejel kenijski učitelj Peter Tabichi, op. u.) udeležil Svetovnega foruma izobraževanja in veščin, ki se je v Dubaju odvijal 23. in 24. marca.

V panelni razpravi na temo pomena mednarodne raziskave PISA za oblikovalce izobraževalnih politik je poudaril, da so za Slovenijo podatki mednarodnih raziskav, kot je PISA, pri snovanju izobraževalne politike še kako pomembni.

Mednarodna primerjalna raziskava PISA je zagotovo izjemno pomembna za splošno oceno kakovosti izobraževalnega sistema, zato ji je Slovenija zelo naklonjena.

Oblikovanje politik in smernic tudi na podlagi mednarodnih primerjav je tisto, za kar si prizadevamo v Sloveniji, je dejal minister in predstavil nekaj konkretnih primerov vpliva rezultatov mednarodne raziskave PISA na izobraževalno politiko v Sloveniji.

Direktor direktorata za izobraževanje pri OECD Andreas Schleicher pa je Slovenijo na Svetovnem forumu o izobraževanju in veščinah izpostavil kot dober primer, kjer je bil v odzivu na raziskavi PISA in PIAAC vzpostavljen pravi izobraževalni ekosistem, v katerem sodelujejo vsi ključni partnerji na področju izobraževanja in ne zgolj pristojni resor.

MIZŠ

Novice z ministrstva za izobraževanje ekipa sodelavcev ministrstva pripravlja, posreduje ali omogoča za bralce Časorisa.

Vprašanje tedna

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

SMS

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

SMS

Pomagate nam lahko tudi na druge načine: z rednim mesečnim nakazilom, z bančno kartico ali prek PayPala.