Časoris
Telesna zmogljivost vpliva na produktivnost in kakovost življenja. Foto: Fallenangel/Dreamstime
Telesna zmogljivost vpliva na produktivnost in kakovost življenja. Foto: Fallenangel/Dreamstime

Mladim vračamo več možnosti gibanja v šolah

Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje se zavedamo, da sta šport in gibanje nujna za zdrav razvoj otrok.

Vztrajali smo, da ob reorganizaciji ministrstev področje športa otrok in mladine ostane v pristojnosti našega ministrstva.

Umestitev rednega gibanja in športa v šolski sistem je namreč temelj zdravega razvoja posameznika in je ključna za privzgajanje zdravih navad otrok in mladine.

Kako je na to vplivala epidemija?

Mnogi strokovnjaki ugotavljajo in opozarjajo, da je imela epidemija koronavirusa velik vpliv na gibalno učinkovitost otrok in mladine in na njihovo splošno in duševno zdravje.

Poleg tega vsako leto ugotavljajo, da se večina otrok po poletnih šolskih počitnicah v šole vrača slabše telesno pripravljena v primerjavi s koncem preteklega šolskega leta.

To kaže in potrjuje, da je ravno šola tisti prostor, ki je ključen pri zagotavljanju dovolj gibanja za otroke in mladino.

Da bi nevtralizirali učinke epidemije in sedečega načina življenja, naše ministrstvo pripravlja ukrepe, ki bodo omogočili dodatne gibalne aktivnosti za otroke in mladino.

V osnovne šole prihaja dodatna športna ponudba

Prvi ukrep je javni razpis za sofinanciranje oddelkov z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah v šolskem letu 2023/24 v višini milijon evrov.

Z njim bomo omogočili sofinanciranje stroškov strokovnega dela v oddelkih z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah, ki izvajajo javno veljavni program v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju in podružnicah.

Sofinancirani bodo tudi stroški uporabe ali najema dodatnih športnih objektov oziroma površin za obogatitev izvedbe športnih aktivnosti.

Naš namen je povečati količino ur športa za učence v osnovni šoli in kakovost ter privlačnost programov športne vzgoje otrok in mladine.

Načrtujemo še druge projekte

Zmigaj!

S sredstvi Evropske kohezijske politike načrtujemo projekt Zmigaj!, ki vključuje razvoj in izvedbo športno-rekreacijskih programov za krepitev zdravja in aktiviranje najstnikov.

Zavedamo se namreč, da telesna zmogljivost vpliva ne samo na telesno, duševno in socialno zdravje najstnikov, temveč tudi na njihove kognitivne sposobnosti, s tem pa tudi na produktivnost in kakovost življenja.

Letni program športa

Letnem programu športa za leto 2023 bomo prek javnega razpisa sofinancirali programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, obštudijskih športnih dejavnosti in statusnih pravic športnikov.

V začetku aprila smo objavili rezultate javnega razpisa in izbranim izvajalcem poslali v podpis pogodbe o sofinanciranju.

Izbranih je bilo:

  • 11 osnovnih šol (OŠ) za dodatno športno ponudbo,
  • 19 srednjih šol za dodatne dejavnosti v športnih oddelkih,
  • Slovenska univerzitetna športna zveza za športno-rekreativne programe za študente in
  • Olimpijski komite Slovenije, ki mu bomo omogočili sofinanciranje štipendij za nadarjene vrhunske športnike.

Zavod za šport

Ministrstvo zagotavlja tudi sredstva za osnovno dejavnost Zavoda za šport Planica na področju športa otrok in mladine.

V sodelovanju z zavodom izvajamo prostočasne športne programe, v katere je bilo lani vključenih 238.000 otrok.

Med njimi so športni programi: 

  • Mali sonček, namenjen otrokom v predšolskem obdobju, 
  • Zlati sonček, namenjen otrokom, starim od šest do osem let,
  • Krpan, namenjen otrokom drugega triletja OŠ,
  • Naučimo se plavati,
  • šolska športna tekmovanja,
  • Hura, prosti čas, namenjen predvsem mladim, ki želijo svoj prosti čas ob koncu tedna in med počitnicami preživeti na športnih površinah in v družbi svojih vrstnikov.

Ocenjujemo, da je ponudba programov, ki jih lahko ponudimo otrokom in najstnikom, pestra in vsebinsko bogata, da bo privlačna za obe ciljni skupini in da bodo ostali zvesti športnim aktivnostim tudi po koncu formalnega izobraževanja.

MVI

Novice z ministrstva za izobraževanje ekipa sodelavcev ministrstva pripravlja, posreduje ali omogoča za bralce Časorisa.

Vprašanje tedna

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

SMS

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

SMS

Pomagate nam lahko tudi na druge načine: z rednim mesečnim nakazilom, z bančno kartico ali prek PayPala.