Časoris
Nacionalno preverjanje znanja bo opravljalo 22.630 učenk in učencev 6. razreda in 19.663 učenk in učencev 9. razreda. Foto: Zimmytws/Dreamstime
Nacionalno preverjanje znanja bo opravljalo 22.630 učenk in učencev 6. razreda in 19.663 učenk in učencev 9. razreda. Foto: Zimmytws/Dreamstime

Maj v znamenju mature in nacionalnega preverjanja znanja

V sredo se začenjata nacionalno preverjanje znanja (NPZ) in splošna matura.

Nacionalno preverjanje znanja

Za učenke in učence 6. in 9. razreda osnovnih šol bo potekalo od 4. do 10. maja.

Jutri bodo učenke in učenci pisali preizkus znanja iz slovenščine, na območjih z italijanskim in madžarskim jezikom pa iz italijanščine in madžarščine.

V petek bo preizkus znanja iz matematike, v torek, 10. maja, pa bodo učenci 6. razreda pisali preizkus znanja iz tujega jezika, učenci 9. razreda pa iz tretjega predmeta (geografija, kemija, tehnika in tehnologija, prvi tuji jezik).

Nacionalno preverjanje znanja bo opravljalo 

  • 22.630 učencev 6. razreda in 
  • 19.663 učencev 9. razreda.

K letošnjemu preverjanju je v 6. razredu na 446 šolah prijavljenih 2456 učencev s posebnimi potrebami, v 9. razredu pa na 439 šolah 2256 učencev s posebnimi potrebami.

Preverjanja znanja učencev v programu nižjega izobraževalnega standarda bo opravljalo 123 učencev 6. razreda s 30 osnovnih šol in 111 učencev 9. razreda z 28 osnovnih šol.

Državni izpitni center bo 31. maja omogočil učencem 9. razreda in njihovim staršem dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in izpisov dosežkov preko spletnega portala, 7. junija pa učencem 6. razreda in njihovim staršem.

Učenci in starši lahko v šoli uveljavijo možnost poizvedbe, če menijo, da določene naloge niso bile ovrednotene v skladu z navodili za vrednotenje. Poizvedbe bodo na šolah potekale tri dni.

Dosežki so dodatna informacija učencem in staršem o tem, kakšno je znanje učencev glede na standarde v učnih načrtih, ponudili pa jim bodo tudi primerljivost znanja med učenci šole in v državnem merilu.

dr. Darko Zupanc, direktor Državnega izpitnega centra

10. junija bodo za učence 9. razreda objavljene dodatne informacije z grafičnimi prikazi, za učence 6. razreda pa 16. junija. Starše na Državnem izpitnem centru vabijo, da si ogledajo dosežke svojih otrok, saj podatki prikazujejo, katera znanja so osvojili bolje in katera slabše.  

Splošna matura

Hkrati se jutri s pisanjem eseja iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika začenja matura. Poteka na 83 šolah, prvič jo bo opravljalo 6105 kandidatov.

K prvemu delu izpita se je prijavilo 6337 kandidatov. Letošnji tematski sklop »V svetu blišča in bede« za maturitetni esej pri slovenščini obsega besedili Andreja Hienga Čudežni Feliks in F. Scotta Fitzgeralda Veliki Gatsby.

Pisni izpiti se bodo nadaljevali v soboto, 28. maja, s pisanjem angleščine. Drugi del pisnega izpita iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika bodo dijaki pisali 30. maja.

Datumi preostalih preizkusov so navedeni v Koledarju za splošno maturo 2021/2022.

uspehom na letošnjem spomladanskem izpitnem roku splošne mature bodo kandidati seznanjeni v ponedeljek, 11. julija.

Na spomladanskem roku je splošno maturo v minulih letih uspešno opravilo med 84 in 87 odstotkov prijavljenih.

Poklicna matura 2022 se začne 28. maja.

MIZŠ

Novice z ministrstva za izobraževanje ekipa sodelavcev ministrstva pripravlja, posreduje ali omogoča za bralce Časorisa.

Vprašanje tedna

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

SMS

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

SMS

Pomagate nam lahko tudi na druge načine: z rednim mesečnim nakazilom, z bančno kartico ali prek PayPala.