Časoris
Šolsko leto 2020/21 je zaznamoval novi koronavirus. Vir: Freepik
Šolsko leto 2020/21 je zaznamoval novi koronavirus. Vir: Freepik

Leto preizkušenj in izzivov

Skladno s šolskim koledarjem se 24. junija začenjajo šolske počitnice. Iztekajoče šolsko leto 2020/2021 se zaključuje v 454 osnovnih šolah (od tega 6 zasebnih) s 317 podružnicami, 27 osnovnih šolah s prilagojenim programom in 21 osnovnih šolah, ki izvajajo program z nižjim izobrazbenim standardom ter 6 zavodih za posebne potrebe. Počitnice se začenjajo za 191.047 učenk in učencev. 

Šolske počitnice se začenjajo tudi za 74.229 dijakinj in dijakov v 141 srednjih šolah. Od tega za 1.164 dijakinj in dijakov v programih nižjega poklicnega izobraževanja, 12.130 v programih srednjega poklicnega izobraževanja, 30.966 v programih srednjega strokovnega izobraževanja, 25.773 v gimnazijskih programih, 3.830 v programih poklicno tehniškega izobraževanja, za 146 dijakov v programih poklicnih tečajev in 220 v programu maturitetni tečaj. V 36 dijaških domovih po državi je bivalo 5.075 dijakinj in dijakov.

Šolsko leto zaključuje tudi 54 javnih glasbenih šol in 16 zasebnih. Skupno jih je v tem šolskem letu obiskovalo 23.736 učenk in učencev. 

Glede na potek letošnjega šolskega leta se pripravljajo strokovne smernice in predlogi ukrepov za okrevanje. Na ministrstvu smo ob pomladnem postopnem odpiranju vzgojno-izobraževalnih organizacij in v sodelovanju z našimi strokovnimi partnerji zasnovali vrsto dejavnosti zbiranja nacionalno reprezentativnih podatkov za evalvacijo učinkov izobraževanja na daljavo od predšolske vzgoje in izobraževanja, do osnovnega in srednjega šolstva. 

Na ravni vrtcev raziskavo izvaja Pedagoški inštitut. Za osnovne šole sta Zavod RS za šolstvo in Državni izpitni center pripravila vprašalnik za učence in učenke šestih in devetih razredov, ki so ga izpolnjevali v mesecu maju, po pisanju nacionalnega preverjanja znanja. Za celostni pregled stanja v osnovnem in srednjem šolstvu se v konzorciju treh pedagoških fakultet pod vodstvom dr. Janeza Vogrinca izvaja nacionalna evalvacijska študija. V sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo se že pripravljajo usmeritve in priporočila učiteljem ter ravnateljem za premagovanje zaostankov, ki bodo predstavljeni 24. avgusta na Konferenci pedagoškega vodenja. 

Okvirni podatki za novo šolsko leto 2021/2022 

V novem šolskem letu 2021/2022 v primerjavi z aktualnim pričakujemo višji vpis učencev in tudi dijakov. Tako bo osnovne šole predvidoma obiskovalo 193.116 učenk in učencev, od tega 21.123 prvošolk in prvošolčkov. 

V šolskem letu 2021/2022 pričakujemo okrog 76.000 srednješolcev, od tega v začetnem letniku programov nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in gimnazijskega izobraževanja dobrih 20.000 novincev.

Prav v teh dneh potekata prva dva kroga vpisov, ki se bosta zaključila 30. junija. V tem času se bo vpisala glavnina novincev, zagotovo pa to ne bo končna številka, saj se lahko kandidati za vpis v začetni letnik za prihodnje šolsko leto na razpoložljiva prosta mesta vpisujejo do 31. 8. 2021. Vpis v programe poklicnih tečajev in maturitetnega tečaja bo potekal v septembru. 

Z novim šolskim letom se bodo po državi prvič začeli izvajati tudi številni novi programi na poljih nižjega izobraževanja, programa poklicno-tehničnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in gimnazijskega izobraževanja. Poleg tega se z naslednjim šolskim letom širi mreža programov, ki se bodo lahko izvajali tudi v vajeniški obliki. Dosedanji mreži vajeniških programov sta dodana še programa avtoserviser in avtokaroserist. 

MIZŠ

Novice z ministrstva za izobraževanje ekipa sodelavcev ministrstva pripravlja, posreduje ali omogoča za bralce Časorisa.

Vprašanje tedna

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

SMS

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

SMS

Pomagate nam lahko tudi na druge načine: z rednim mesečnim nakazilom, z bančno kartico ali prek PayPala.