Časoris
Organizacija in izvedba pouka bo potekala po modelu B, kar pomeni, da se bosta v vzgojni-izobraževalnih zavodih izvajala tako obvezni kot neobvezni del izobraževalnega procesa. Vir: Pixabay
Organizacija in izvedba pouka bo potekala po modelu B, kar pomeni, da se bosta v vzgojno-izobraževalnih zavodih izvajala tako obvezni kot neobvezni del izobraževalnega procesa. Vir: Pixabay

Koliko otrok bo v novem šolskem letu obiskovalo osnovne in srednje šole?

V sredo, 1. septembra, se začenja šolsko leto 2021/22.

Osnovno šolstvo

Osnovne šole bo predvidoma obiskovalo 193.116 učencev (lani 191.036), od tega bo šolski prag prestopilo 21.198 prvošolcev (lani 21.438). Delovalo bo 456 matičnih osnovnih ter 315 podružničnih šol.

V 28 osnovnih šol s prilagojenim programom in 20 enot s prilagojenim programom pri osnovnih šolah bo predvidoma vključenih 3.426 otrok.

V 15 zavodov za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami bo predvidoma vključenih 77 predšolskih otrok, 979 učencev ter 326 dijakov. V domsko vzgojo bo predvidoma vključenih 868 otrok in mladostnikov.

Na osnovnih šolah je bilo v šolskem letu 2020/21 zaposlenih 12.742 učiteljev obveznega programa, 5.542 učiteljev razširjenega programa ter 2.208 drugih strokovnih delavcev.

V novem šolskem letu bo delovalo 6 zasebnih osnovnih šol, ki bodo vpisale 227 prvošolčkov, skupno pa jih bo obiskovalo 1.908 učencev. Delovalo bo 54 javnih glasbenih in 16 zasebnih glasbenih šol. Javne glasbene šole bo obiskovalo predvidoma 24.362 učencev, zasebne pa 1.852 učencev.

Šolanje na domu

To obliko šolanja šolska zakonodaja omogoča od leta 1996, v praksi pa so se prvi primeri začeli pojavljati leta 2004. Lani se je na domu izobraževalo 687 otrok.

Razširjeni program

Športna vzgoja. Vir: Pixabay
Vir: Pixabay

Na 154 osnovnih šolah bodo tudi v novem šolskem letu poskusno organizirali razširjen program. Že četrto leto bo potekal poskus uvajanja tujega jezika v obveznem programu.

Na 107 osnovnih šolah se bo izvajalo preizkušanje koncepta razširjenega programa. Učencem bodo omogočene dodatne dejavnosti na področju gibanja in zdravja.

Na 47 osnovnih šolah bo poskus potekal v celoti. Preizkusili bodo vse elemente poskusa ter oblikovali izvedbene modele razširjenega programa za vsa področja in vsebinske sklope.

Zaradi nadaljevanja poskusa uvajanja tujega jezika v obveznem programu in preizkušanja koncepta razširjenega programa v osnovni šoli, se bo tudi tokrat za dve uri tedensko v 7. razredu in dve uri tedensko v 1. razredu povečal obvezni del programa.

Učenci se bodo v razširjeni program še naprej vključevali prostovoljno.

Srednje šolstvo

Pričakujemo okrog 76.000 srednješolcev, od tega v začetnem letniku programov nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in gimnazijskega izobraževanja okrog 20.000 novincev.

Glavnina novincev se je že vpisala, zagotovo pa to ne bo končna številka, saj se lahko kandidati na prosta mesta vpisujejo do 31. avgusta. Vpis v programe poklicnih tečajev in maturitetnega tečaja bo potekal septembra.

Prvič se bodo začeli izvajati številni novi programi na poljih nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega, gimnazijskega in poklicno-tehniškega izobraževanja.

Vir; Unsplash
Vir: Unsplash

Poleg tega se širi mreža programov, ki se bodo lahko izvajali tudi v vajeniški obliki. Dosedanji mreži sta dodana programa avtoserviser in avtokaroserist.

Izvedba pouka

Pouk bo potekal po modelu B, kar pomeni, da se bosta v vzgojno-izobraževalnih zavodih izvajala tako obvezni kot tudi neobvezni del izobraževalnega procesa. Ob upoštevanju priporočil NIJZ se lahko izvajajo vse dejavnosti in programi, vključno z dnevi dejavnosti, šolo v naravi in plavalnimi tečaji.

Nošenje zaščitne maske

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki velja od 29. avgusta, določa obveznost nošenja zaščitnih mask pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Zaščitna maska je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih prostorih oziroma krajih, če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medosebne razdalje.

Nošenje mask v šoli. Vir: Unsplash
Vir: Unsplash

Ker se šola šteje za zaprt javni prostor, je nošenje mask, razen za izjeme, določene v 3. členu odloka, obvezno.

Izjeme so:

  1. otroci do dopolnjenega 6. leta,
  2. učenci do vključno 5. razreda, izključno, ko so v matičnem oddelku,
  3. vzgojitelji predšolskih otrok (in njihovi pomočniki) pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
  4. višji in visokošolski učitelji, kadar predavajo za zašči­tno pregrado,
  5. govorniki v zaprtih javnih prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 2 metra,
  6. osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
  7. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba maske iz objektivnih razlogov onemogočena, ter
  8. učenci in dijaki pri pouku športne vzgoje.

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh ude­leženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

Dodatne dejavnosti

Plavalni tečaji za učence se lahko izvajajo, vendar le ob upoštevanju priporočil NIJZ in priporočil za športna bazenska kopališča in kopalno vodo v bazenih v času pojavljanja covida-19.

Prav tako je možna izvedba šol v naravi v skladu s higienskimi priporočili NIJZ. Če je možno, priporočamo izvedbo v okviru enega oddelka, in to v nastanitvah, ki so ustanovljene za ta namen (Centri šolskih in obšolskih dejavnosti). 

Izvajajo se lahko dnevi dejavnosti, ki se praviloma izvajajo na šoli oziroma v čim večji meri na varnem odprtem prostoru. 

Samotestiranje na novi koronavirus

  • Se izvaja

Dijaki srednjih šol, ki se redno izobražujejo, samotestiranje izvajajo enkrat tedensko v enakih presledkih na domu. Samotestiranje je brezplačno. Dijaku pripada pet hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja.

Test za koronavirus. Vir: Unsplash
Vir: Unsplash
  • Se ne izvaja

Samotestiranja ne izvedejo dijaki, ki so preboleli koronavirus in od začetka simptomov bolezni ni minilo več kot šest mesecev, ter tisti, ki so bili cepljeni in je od vzpostavitve zaščite proti tej nalezljivi bolezni minilo manj kot devet mesecev.

V novem šolskem letu bodo zaživele nekatere novosti, med drugim brezplačni vrtec za drugega in vse naslednje otroke, krajši programi za predšolske otroke, v vrtcih se bodo lahko zaposlili romski pomočniki, v nekaterih srednjih šolah se bodo izvajali novi programi.

MIZŠ

Novice z ministrstva za izobraževanje ekipa sodelavcev ministrstva pripravlja, posreduje ali omogoča za bralce Časorisa.

Vprašanje tedna

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

SMS

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

SMS

Pomagate nam lahko tudi na druge načine: z rednim mesečnim nakazilom, z bančno kartico ali prek PayPala.