Časoris
Kljub daljšemu seznamu šol z omejitvami, večina teh šol nima posebnih presežkov prijavljenih. Foto: Sutthinon Sanyakup/Dreamstime
Kljub daljšemu seznamu šol z omejitvami, večina teh šol nima posebnih presežkov prijavljenih. Foto: Sutthinon Sanyakup/Dreamstime

Kakšno je stanje prijav v srednje šole za novo šolsko leto?

Znane so informacije o stanju prijav v srednje šole za novo šolsko leto.

Letos zaključuje osnovno šolo 21.571 devetošolcev (lani 19.881), kar je 1.690 več kot lani.

Za vpis v srednjo šolo za naslednje šolsko leto je sicer prijavljenih več kandidatov, kot je učencev, ki letos zaključujejo osnovno šolo. Na razpisana mesta se namreč lahko prijavijo tudi:

 • kandidati, ki so zaključili samo osnovnošolsko obveznost in vsaj 7 razredov, kar je zadosten pogoj za vpis v programe nižjega poklicnega izobraževanja,
 • dijaki, ki se z naslednjim šolskim letom ponovno vpisujejo v začetni letnik, vendar v drug program (dijaki preusmerjenci),
 • nekaj pa je tudi kandidatov, ki šolo zaključujejo v tujini (dijaki tujci).

Do končnega datuma za prenos prijav, 24. aprila, se je za vpis v srednje šole prijavilo 22.870 kandidatov.

V prenosnem roku je svojo prijavo preneslo 1.963 kandidatov.

programprijavljenih
lani
prijavljenih
letos
nižje poklicno izobraževanje555625
srednje poklicno izobraževanje3.9164.340
– vajeniška oblika134212
srednje strokovno izobraževanje9.0029.942
gimnazijski7.5107.963
– splošni6.0466.246
– strokovni1.4641.717

Ponekod bo mest manj …

Prvotno število razpisanih mest (25.560) za vpis, ki je bilo objavljeno januarja, se je malenkost spremenilo, saj smo do roka za prenos prijav na nekaterih programih obseg mest zmanjšali.

Na nekaterih izobraževalnih programih se je namreč sprva prijavilo malo kandidatov ali celo nihče.

Do roka za prenos prijav se je tako obseg mest zmanjšal za 666 mest, in sicer na 24.894 razpisanih mest.

… drugje pa več

Tam, kjer je interes za vpis večji in imajo šole še na voljo prostorske in kadrovske zmogljivosti, smo obseg mest zaradi večjega števila prijavljenih povečali (za 534 mest). Tako je sedaj na voljo 25.428 razpisanih mest.

Poleg navedenega števila dodatnih mest smo na nekaterih programih soglašali s predlogi šol, da v okviru obstoječega obsega razpisanih oddelkov sprejmejo več kandidatov, kot je razpisanih mest.

Vsako leto na področju srednjega šolstva razpisujemo za vpis novincev za posamezni oddelek po 26 mest, medtem ko je v posameznem oddelku lahko do 28 dijakov.

V okviru programa srednjega strokovnega ali gimnazijskega izobraževanja razpisujemo za vpis novincev za posamezni oddelek po 28 mest, medtem ko je v oddelku lahko do 30 dijakov.

Navedena mesta v posameznem oddelku (po 2 mesti) posamezne vrste programov so namreč namenjena za ponavljalce. Če šola za prihodnje šolsko leto ne predvideva ponavljalcev, lahko na ta mesta sprejme novince.

Na podlagi navedenega je tako za naslednje šolsko leto za 22.870 prijavljenih kandidatov poleg 25.428 razpisanih mest na voljo še dodatnih 541 mest.

Skupaj je tako za vpis prijavljenih kandidatov na voljo 25.969 prostih mest. Skupno je bilo tako v maju dodatno zagotovljenih 1.075 mest.

Če to pretvorimo v oddelke, smo dodatno zagotovili:

 • za dobrih 6 oddelkov mest v okviru programov nižjega poklicnega izobraževanja oziroma 105 dodatnih mest,
 • skoraj 5 dodatnih oddelkov v okviru programov srednjega poklicnega izobraževanja oziroma 127 dodatnih mest,
 • skoraj 17 oddelkov oziroma 465 dodatnih mest v okviru programov srednjega strokovnega izobraževanja ter
 • dobrih 13 dodatnih oddelkov oziroma 378 dodatnih mest v okviru gimnazijskih programov.

Pri dodatnih razmestitvah smo želeli:

 • zagotoviti čim večjemu delu populacije vpis skladno s prvo namero,
 • omogočiti učencem v vseh regijah vpis v želene programe in
 • razbremeniti pritisk na nekatere šole in programe.

Pri tem pa smo upoštevali mrežo šol, predvsem pa potrebe na trgu dela in mnenja socialnih partnerjev, pa tudi uspešnost prijavljenih kandidatov za vpis v posamezne vrste programov.

Tudi letos se omejitvam vpisa ni bilo mogoče izogniti

Vpis bo omejen na 70 šolah (lani 51).

Vendar velja posebej izpostaviti, da kljub daljšemu seznamu šol z omejitvami večina teh šol nima posebnih presežkov prijavljenih.

Na večini šol in programov, kjer bo omejitev, se presežek prijavljenih giblje od 2 do 5 kandidatov več, kot je razpisanih mest.

Izbirnega postopka se bo zaradi omejitve moralo udeležiti 45,9 odstotka prijavljenih kandidatov (lani 42,5 odstotka) oziroma je v programe z omejitvijo prijavljenih 10.516 kandidatov (lani 8.916).

Vpis je omejen:

 • v 10 programih srednjega poklicnega izobraževanja (lani v 5), in sicer v programih
  • Frizer, Avtoserviser in Bolničar – negovalec (na po 5 šolah),
  • Elektrikar (na 4 šolah),
  • Računalnikar, Administrator in Inštalater strojnih inštalacij (na po 3 šolah),
  • Pečar – polagalec keramičnih oblog (na 2 šolah), Upravljalec težke gradbene mehanizacije in
  • Mehatronik operater (na po 1 šoli);
 • v 22 programih srednjega strokovnega izobraževanja (lani v 19), in sicer v programih
  • Ekonomski tehnik (na 11 šolah),
  • Zdravstvena nega in Predšolska vzgoja (na po 9 šolah),
  • Kozmetični tehnik (na 6 šolah),
  • Elektrotehnik in Tehnik računalništva (na po 4 šolah),
  • Medijski tehnik, Veterinarski tehnik in Tehnik mehatronike (na po 3 šolah),
  • Strojni tehnik, Aranžerski tehnik, Fotografski tehnik, Tehnik oblikovanja in Kemijski tehnik (na po 2 šolah),
  • Gozdarski tehnik, Grafični tehnik, Farmacevtski tehnik, Tehnik zobne protetike, Tehnik laboratorijske medicine, Geodetski tehnik, Tehnik elektronskih komunikacij in Logistični tehnik (na po 1 šoli);
 • v programih Gimnazija bo vpis omejen na 26 šolah (lani na 20),
  • v športnih oddelkih na 8 šolah (lani enako),
  • v Tehniški gimnaziji na 5 šolah (lani na 1),
  • na Umetniški gimnaziji – smer film in gledališče na 3 šolah (lani na 1),
  • na Ekonomski gimnaziji in Klasični gimnaziji na po 2 šolah (lani prav tako),
  • na Umetniški gimnaziji – likovna smer na 2 šolah (lani na 4) ter
  • na Umetniški gimnaziji – sodobni ples na 1 šoli, saj se program izvaja samo na eni šoli.
Vir: Adobe Stock
Vir: Adobe Stock

V katerih regijah je največ prijav?

Največ interesa za vpis s strani kandidatov je sicer tako kot že nekaj zadnjih let v večjih središčih, še posebej pa v:

 • Osrednjeslovenski regiji,
 • Obalno-Kraški regiji,
 • Savinjski regiji oziroma samo mestu Celje, pa tudi v
 • Podravski regiji.

Kljub vsemu pa velja poudariti, da so se prijave letošnjih kandidatov med posameznimi programi in šolami zelo dobro porazdelile, tako da nima skoraj nobena šola na nobenem programu, razen nekaterih posamičnih primerov, prevelikih presežkov prijavljenih, kar je bilo značilno za pretekli dve leti.

Vajenci. Foto: Auremar/Dreamstime
Foto: Auremar/Dreamstime

Kje bodo izvajali vajeništvo?

Mreža vajeniških šol se z naslednjim šolskim letom nekoliko širi. Po novem se bodo lahko v taki obliki izobraževanja dijaki izobraževali v 21 programih (lani v 14) na 18 šolah.  

V šolskem letu se bodo tako lahko dijaki v vajeniški obliki izobraževali v naslednjih programih:

 • Mizar na ŠC Novo mesto, ŠC Slovenj Gradec, ŠC Nova Gorica, ŠC Škofja Loka in Lesarski šoli Maribor,
 • Kamnosek na Srednji gradbeni, geodetski, okoljevarstveni šoli in strokovni gimnaziji Ljubljana,
 • Oblikovalec kovin – orodjar na Strokovnem izobraževalnem centru, Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad, ŠC Škofja Loka, ŠC Novo mesto, ŠC Nova Gorica, na Tehniškem šolskem centru Maribor, ŠC Ptuj ter Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota,
 • Gastronomske in hotelirske storitve na Srednji šoli Izola in Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci,
 • Steklar na ŠC Rogaška Slatina,
 • Papirničar na Strokovnem izobraževalnem centru, Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad (program bi se sicer izvajal samo v vajeniški obliki, vendar žal ni nobenega interesa),
 • Slikopleskar – 34 na ŠC Kranj in Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor,
 • Strojni mehanik na ŠC Novo mesto, ŠC Škofja Loka, ŠC Velenje in ŠC Krško – Sevnica,
 • Zidar na ŠC Kranj, ŠC Novo mesto, Srednji gradbeni, geodetski, okoljevarstveni šoli in strokovni gimnaziji Ljubljana in Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor,
 • Elektrikar na ŠC Kranj in ŠC Velenje,
 • Mehatronik operater na ŠC Novo mesto, Srednji tehniški šoli Koper, Strokovnem izobraževalnem centru, Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad, ŠC Kranj, Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota,
 • Klepar – krovec na ŠC Ptuj in Strokovnem izobraževalnem centru, Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad,
 • Avtoserviser na Strokovnem izobraževalnem centru, Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad, ŠC Škofja Loka, ŠC Novo mesto in ŠC Ptuj,
 • Avtokaroserist na Strokovnem izobraževalnem centru, Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad, ŠC Škofja Loka, ŠC Novo mesto, ŠC Nova Gorica in ŠC Ptuj,
 • Tapetnik na ŠC Škofja Loka,
 • Inštalater strojnih inštalacij na ŠC Škofja Loka, ŠC Nova Gorica, ŠC Novo mesto in ŠC Ptuj,
 • Dimnikar na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor,
 • Tesar na ŠC Novo mesto in Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor,
 • Izvajalec suhomontažne gradnje na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor,
 • Pečar  – polagalec keramičnih oblog na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor ter
 • Izdelovalec kovinskih konstrukcij na ŠC Ptuj.

Trenutno je na teh programih v vajeniški obliki izobraževanja skupno prijavljenih 212 kandidatov:

Mehanik popravlja vozilo. Foto: Diego Vito Cervo/Dreamstime
Foto: Diego Vito Cervo/Dreamstime
 • 67 v programu Avtoserviser,
 • 42 v Mizar,
 • 28 v Oblikovalec kovin,
 • 22 v Mehatronik operater,
 • 17 v Strojni mehanik,
 • 9 v Avtokaroserist,
 • 8 v Inštalater strojnih inštalacij,
 • po 4 kandidati v programa Gastronomske in hotelske storitve ter Steklar,
 • po 3 kandidati v programa Slikopleskar – črkoslikar in Pečar – polagalec keramičnih oblog,
 • po 1 kandidat pa v Elektrikar, Tapetnik, Klepar – krovec, Tesar in Zidar.

Kje so še prosta mesta?

Delež prijavljenih kandidatov je v primerjavi z lanskim letom v vseh vrstah programov, razen v gimnazijskih, večji, in sicer je delež prijavljenih:

 • v programih nižjega poklicnega izobraževanja 2,7 odstotka (lani 2,6 odstotka),
 • v programih srednjega poklicnega izobraževanja skoraj 19 odstotkov (lani 18,7 odstotka) in
 • v programih srednjega strokovnega izobraževanja 43,5 odstotka (lani 42,9).
 • Delež prijavljenih v gimnazijskih programih pa je letos v primerjavi z lanskim letom spet nekoliko nižji, in sicer znaša 34,8 odstotka (lani 35,8 odstotka).
Delež prijavljenih kandidatov v srednješolske programe za šolsko leto 2023/2024. Vir: ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Delež prijavljenih kandidatov. Vir: MVI

Kljub večjemu številu prijavljenih v primerjavi z lanskim letom je za novince še vedno na voljo okrog 3.100 prostih mest, in sicer predvsem v programih srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja.

Medtem so gimnazijski programi precej napolnjeni, predvsem v večjih središčih, kjer bo v večini primerov omejitev vpisa v tovrstne programe.

So pa še prosta mesta v gimnazijskih programih v krajih zunaj večjih središč, kot so Rogaška Slatina, Ruše, Črnomelj, Krško, Trbovlje, Vipava, Tolmin, pa tudi v Velenju, Piranu, Novi Gorici, Kopru, Ivančni Gorici, prosta gimnazijska mesta so tudi na dveh šolah v Ljubljani.

Povečuje se zanimanje za gradbeništvo. Foto: Volodymyr Melnyk/Dreamstime
Foto: Volodymyr Melnyk/Dreamstime

Kako se spreminja zanimanje za programe?

Na področju srednjega strokovnega izobraževanja je letos zaznati izrazito povečanje zanimanja za vpis v programa Gradbeni tehnik in Ekonomski tehnik.

Veliko zanimanja je tako kot vsako leto tudi na programih Tehnik računalništva, Zdravstvena nega, Predšolska vzgoja, Strojni tehnik, Tehnik mehatronike, Elektrotehnik, Farmacevtski tehnik, Medijski tehnik, Tehnik oblikovanja in še v nekaterih drugih.

Nekateri so med epidemijo začeli preizkušati svoje kuharske sposobnosti. Vir: Pixabay
Vir: Pixabay

Manj zanimanja pa tako kot vsako leto v programih s področja okolja in živilstva, velja pa omeniti, da se zanimanje za vpis v programe s področja gastronomije in turizma zopet počasi dviguje.

Mesta so tako še na voljo v programih, kot so Gastronomsko-turistični tehnik, Hortikulturni tehnik, Kmetijsko-podjetniški tehnik, Naravovarstveni tehnik, Okoljevarstveni tehnik, Živilsko-prehranski tehnik, Logistični tehnik, tudi Strojni tehnik, Lesarski tehnik in Gradbeni tehnik ter drugi, v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja pa tako kot vsako leto na področju gradbeništva, kmetijstva, živilstva in lesarstva.

Med srednje poklicnimi programi letos še posebej izstopa zanimanje za vpis v programa Frizer in Pečar – polagalec keramičnih oblog, tako kot doslej pa je največ zanimanja med kandidati tudi za programe Računalnikar, Avtoserviser, Mehatronik operater, Elektrikar, tudi Mizar in Slaščičar.

Na spletni strani ministrstva najdete vse informacije v zvezi z izvedbo prijavno-vpisnega postopka za vpis novincev v novo šolsko leto.

MVI

Novice z ministrstva za izobraževanje ekipa sodelavcev ministrstva pripravlja, posreduje ali omogoča za bralce Časorisa.

Vprašanje tedna

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

SMS

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

SMS

Pomagate nam lahko tudi na druge načine: z rednim mesečnim nakazilom, z bančno kartico ali prek PayPala.