Časoris
Bralna pismenost je ključna kompetenca sedanjosti in prihodnosti. Foto: Pavel Ilyukhin/Dreamstime
Bralna pismenost je ključna kompetenca sedanjosti in prihodnosti. Foto: Pavel Ilyukhin/Dreamstime

Kako izboljšati bralno pismenost na vseh ravneh izobraževanja?

Delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023–2033 je organizirala javno predstavitev o bralni pismenosti pri nas.

S takšnimi dogodki želijo pridobiti čim širši spekter strokovnih pogledov in stališč pri naslavljanju strateških ciljev.

Nada Požar Matijašič z ministrstva je predstavila Nacionalno strategijo za razvoj bralne pismenosti in akcijski načrt.

Vir: Nada Požar Matijašič/MVI
Vir: Nada Požar Matijašič/MVI

Ta med drugim predvideva uresničevanje razvoja in dviga bralne pismenosti in bralne kompetence skozi:

 • programe, gradiva, promocijo;
 • izobraževanje in usposabljanje kadrov;
 • mrežo izvajalcev;
 • dostopnost do bralnega gradiva;
 • sistemsko ureditev (in financiranje).

Bralna pismenost učencev je eden od pomembnejših dejavnikov, ki določa učno uspešnost posameznika, saj je pogoj za učenje.

dr. Janez Vogrinc, vodja delovne skupine 

Izpostavil je zadnjo raziskavo PIRLS, ki je pokazala zaskrbljujoče rezultate, saj so učenci dosegli pomembno nižji povprečni rezultat v primerjavi z raziskavo iz leta 2016.

Kljub temu da je zbiranje podatkov potekalo po epidemiji, to ne more biti izgovor, da ne bi znižanja povprečnega dosežka pri bralni pismenosti obravnavali z vso odgovornostjo tudi v nacionalnem programu, je prepričan.

Predstavili so še nekatere rezultate z nacionalnih preverjanj znanj (NPZ). Ti kažejo na razlike v dosežkih pri slovenščini med regijami in po spolu.

Tako v 6. kot v 9. razredu so učenke uspešnejše od učencev.

Analiza znanja tudi pri drugih predmetih NPZ pokaže, da imajo učenci v povprečju nižje število točk pri besedilnih nalogah, še zlasti pri tistih, ki zahtevajo globlje razumevanje besedila.

dr. Janez Vogrinc

Poudaril je, da razvoj bralne pismenosti ne sme biti razumljen kot odgovornost zgolj učiteljev slovenščine, ampak vseh, ki poučujejo, medijev, ki morajo ohranjati kulturo slovenske besede, ter celotne družbe.

Bralna pismenost ni področje, ki bi se nanašalo le na področje materinščine ali učenja jezika, temveč smo zavezani k temu, da na vseh predmetnih področjih usmerjamo študente k branju, razmišljanju in iskanju bistvenega v prebranem besedilu.

dr. Milena Ivanuš Grmek, dekanja Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru in članica delovne skupine

Državna sekretarka na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Janja Zupančič je opozorila na pomen podatkov, ki izhajajo iz rezultatov in evalvacij. Na njih morata sloneti praksa in politike.

Bralna pismenost je po njenih besedah temeljna kompetenca in ključ za kakovostno življenje vsakega posameznika.

Še posebej v luči zelenega in digitalnega prehoda se je treba zavedati, da slednji ne bo mogoč brez čvrste bralne pismenosti.

Janja Zupančič, državna sekretarka na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje 

Pri tem imajo izjemno pomembno vlogo vsi strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju, a tudi ostali deležniki.

Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda bo na naslednjem zasedanju Sveta ministrov Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport v Bruslju povabil kolege k podpisu Ljubljanskega manifesta branja na višji ravni, je napovedala.

Druga gradiva so na voljo tukaj.

Svoje mnenje je skupaj predstavilo 19 govork in govorcev iz različnih institucij.

Za učinkovito branje je potrebno brati knjige. Foto: Rigmanyi/Dreamstime
Za učinkovito branje je potrebno brati knjige. Foto: Rigmanyi/Dreamstime

Med drugim so spregovorili o:

 • Nacionalni strategiji za razvoj bralne pismenosti 2019–2030 in
 • Akcijskem načrtu za razvoj bralne pismenosti in bralne kulture,
 • gradnikih bralne pismenosti,
 • rezultatih mednarodnih raziskav PIRLS in PISA,
 • didaktičnih izhodiščih za bralno pismenost,
 • poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika,
 • vlogi šolskih in splošnih knjižnic pri dvigu bralne pismenosti ter
 • povezavi med vzgojnimi stili staršev in učiteljev in bralno pismenostjo.

Do konca leta bodo organizirali še javni predstavitvi mnenj na temo kariernega razvoja in pomanjkanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ter gimnazijskega izobraževanja.

MVI

Novice z ministrstva za izobraževanje ekipa sodelavcev ministrstva pripravlja, posreduje ali omogoča za bralce Časorisa.

Vprašanje tedna

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

SMS

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

SMS

Pomagate nam lahko tudi na druge načine: z rednim mesečnim nakazilom, z bančno kartico ali prek PayPala.