Časoris
Tudi v slovenskem prostoru je participacija otrok prepoznana kot pomembna pravica, vendar zgolj na razpravni ravni, ki odločevalcev in ostalih pomembnih deležnikov ne zavezuje h konkretnim ukrepom in spremembam. Vir: ministrstvo za izobraževanje
Tudi v slovenskem prostoru je participacija otrok prepoznana kot pomembna pravica, vendar zgolj na razpravni ravni, ki odločevalcev in ostalih pomembnih deležnikov ne zavezuje h konkretnim ukrepom in spremembam. Vir: ministrstvo za izobraževanje

Kaj je v Beli knjigi o uresničevanju pravice otrok do participacije?

Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda in državni sekretar dr. Boris Černilec sta v petek sprejela predsednico Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) Darjo Groznik s sodelavkama.

Predstavile so jima Belo knjigo o uresničevanju pravice otrok do participacije.

Srečanje predstavnikov ministrstva z vodstvom ZPMS. Vir: ministrstvo za izobraževanje
Darja Groznik in Darjo Felda. Vir: ministrstvo za izobraževanje

Ta lahko služi kot izhodišče za pripravo kakovostne nacionalne strategije o participaciji otrok ali pa kot priročnik različnim institucijam in organizacijam, ki bi želele mladim dati priložnost, da povedo svoje mnenje.

Bela knjiga podaja izhodišča in podlage za razumevanje participacije otrok.

Na podlagi regijskih posvetovanj z otroki in mladostniki so izbrali tri najpomembnejše predloge z vsakega področja in sedaj jih predstavljajo odločevalcem.

Otroci in mladostniki želijo v izobraževanju enakovredno obravnavo učenk in učencev, zanimivejše poučevanje ter razporejeno ocenjevanje.

Učenke in učenci pri učiteljicah in učiteljih zaznavajo neenako obravnavanje glede na narodnost, spol ali glede na nadarjenost ali posebne potrebe.

Srečanje predstavnikov ministrstva z vodstvom ZPMS. Vir: ministrstvo za izobraževanje
Srečanje predstavnikov ministrstva z vodstvom ZPMS. Vir: ministrstvo za izobraževanje

Zato predlagajo senzibilizacijo učiteljic in učiteljev na področju diskriminacije ter enake možnosti za vse pri popravljanju ocen.

Prav tako menijo, da klasičen način poučevanja (frontalno podajanje snovi, memoriranje) ni več primeren za današnji čas.

Želijo si več praktičnega pouka (v naravi, v skupinah, projektno delo), več multimedijskih vsebin ter bolj digitalizirano šolo.

Mladi tudi predlagajo bolj organizirano in razporejeno ocenjevanje ter pridobivanje ocen.

MVI

Novice z ministrstva za izobraževanje ekipa sodelavcev ministrstva pripravlja, posreduje ali omogoča za bralce Časorisa.

Vprašanje tedna

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

SMS

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

SMS

Pomagate nam lahko tudi na druge načine: z rednim mesečnim nakazilom, z bančno kartico ali prek PayPala.