Časoris
Portal eTorba postavlja temelje za nadaljnji razvoj tako elektronskih virov kot načinov učenja in poučevanja z njimi. Vir: ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Portal eTorba postavlja temelje za nadaljnji razvoj tako elektronskih virov kot načinov učenja in poučevanja z njimi. Vir: ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Elektronski učni viri odslej prosto dostopni

Zaživel je nacionalni portal eTorba, ki pod geslom »Množimo znanje« ponuja učencem, dijakom, učiteljem, staršem in vsem drugim zainteresiranim posameznikom enoten brezplačni dostop do relevantnih, strokovno in didaktično pregledanih elektronskih učnih gradiv.

Elektronska gradiva so na voljo od četrtega razreda dalje, za vse predmete in tudi za srednje šole. Do njih lahko dostopamo tudi prek mobitela in tablice.

Na pisano besedo ne bomo pozabili. Obstajati mora tudi tiskan učbenik. Imamo različne tipe ljudi in poučevanja. Nekaterim so bližje tiskani, drugim pa sodobni mediji.

dr. Darjo Felda, minister za vzgojo in izobraževanje

Uporaba eTorbe za učitelje in učence ni obvezna, niti ne bo nadomestila uporabe klasičnih učbenikov. Učencem pa omogoča, da učbenike odslej puščajo v šoli, tako si olajšajo torbo, in želeno snov poiščejo prek portala.

Učenci potrebujejo digitalna znanja

Sodobna tehnologija bistveno spreminja in zaznamuje naša življenja. Marsikdaj nam močno olajša delo, obenem pa prinaša določene izzive in pasti.

Zato je pomembno, da učence opremimo z znanji, ki jih potrebujejo, da bodo v digitalni družbi znali izkoristiti svoj potencial.

Učenci in dijaki pri učenju in pridobivanju informacij dandanes namreč najpogosteje uporabljajo prav splet. 

Srečo imamo, da imamo sodobno tehnologijo, ki nam ponuja veliko možnosti komunikacije. Vir: Pixabay
Vir: Pixabay

Digitalne tehnologije za nove učne priložnosti

Digitalne tehnologije prinašajo na področje izobraževanja številne izzive, pa tudi nove priložnosti in načine učenja.

Multimedijsko načelo pravi, da se učimo učinkoviteje, če povezujemo slike in besede. To pride še posebej do izraza pri animacijah in videoposnetkih.

Ob multimediji se prednost elektronskih učnih virov kaže tudi v njihovi takojšnjosti povratnih informacij in zmožnosti prilagajanja, tudi za otroke s posebnimi potrebami. Uporabniki lahko spreminjajo:

  • velikost pisave,
  • tipografijo,
  • razmike in
  • celo zahtevnost vsebine.

Kakšna je vizija digitalnega izobraževanja?

Vizija digitalnega izobraževanja v Sloveniji je zapisana v Akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje 2021–2027.

Digitalno izobraževanje je izobraževanje v ustvarjalnem fizičnem in/ali virtualnem učnem okolju, v katerem se smiselno, varno in interaktivno uporablja digitalna tehnologija s ciljem dviga znanja in kompetenc vseh udeležencev izobraževanja.

Akcijski načrt

Takšna mora biti tudi raba elektronskih učnih virov, je prepričan dr. Igor Pesek, vodja Službe za digitalizacijo izobraževanja. Verjame, da je za uspešno izrabo tehnologije v izobraževanju potrebno celostno pristopiti k realizaciji vseh področij digitalnega izobraževanja iz akcijskega načrta.

Na šolah obstajajo že mnoge dobre prakse, naloga ministrstva pa je, da jih koordinira, dodaja.

V Sloveniji ministrstvo, pristojno za šolstvo, že desetletja vlaga v razvoj prosto dostopnih elektronskih učnih gradiv.

Prva so nastala že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, zagon pa so dobila po letih 2006 (obsežnejša e-gradiva) in 2011 (interaktivni učbeniki).

ETorba. Vir: ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Vir: ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Kakšen je namen eTorbe?

Plod prizadevanj za večjo dostopnost elektronskih učnih virov ter večjo kakovost učenja in poučevanje z njimi je portal eTorba, rezultat projekta E-vsebine, e-storitve za podporo uvajanju novih pristopov v vzgoji in izobraževanju (E-torba 2023). Financirala sta ga Evropska unija in ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v vrednosti 1,65 milijona evrov.

Projekt se je izvajal v letih 2022 in 2023, in sicer v konzorciju ministrstva, Instituta informacijskih znanosti (IZUM) in Akademske raziskovalne mreže Slovenije (ARNES).

Njegov namen je izboljšanje učnega procesa na temelju uporabe inovativnih pristopov in večje izrabe možnosti, ki jih v procesu izobraževanja ponuja sodobna tehnologija.

Takšen učni proces namreč prispeva k večji motivaciji in aktivaciji učencev oziroma dijakov, učiteljem pa omogoča uporabo kakovostnih elektronskih vsebin.

Cilj projekta je torej izboljšanje kompetenc mladih ter usposobljenosti pedagogov prek večje uporabe sodobne tehnologije pri poučevanju in učenju.

Kako uporabljamo eTorbo?

Prijava v portal ni potrebna, je pa priporočena, saj omogoča uporabo funkcionalnosti, kot so shranjevanje rešitev nalog, dodajanje zaznamkov in drugo.

Njegova vizija je, da so vsa za učence pomembna elektronska učna gradiva zbrana na enem mestu, njihova uporaba pa je mogoča z enim uporabniškim računom.

Darjo Felda. Foto: Anže Malovrh/STA
Portal je velik doprinos v šolski sistem, poudarja Darjo Felda. Foto: Anže Malovrh/STA

Verjamem, da bomo s pomočjo portala množili znanje in še bolje razumeli prednosti multimedijskega učenja.

Z vsakim odstavkom, ki ga preberemo, z vsakim videoposnetkom, ki si ga ogledamo, z vsako nalogo, ki jo rešimo, in z vsako mislijo, ki jo delimo, imamo nove priložnosti za rast.

dr. Darjo Felda, minister za vzgojo in izobraževanje

Pri tem je pomembno tudi izobraževanje učiteljev za njegovo uporabo, napoveduje minister.

Učence pa moramo navaditi, kako v elektronskem prostoru poiskati znanje, dodaja. Pri tem ne gre pozabiti na njihovo kibernetsko varnost.

Sodobna elektronska učna gradiva v koraku s časom

Vemo, da učitelji pri pouku pogosto uporabljajo interaktivne in multimedijske vsebine, predvsem za motivacijo, za ponazorilo in za utrjevanje.

Vemo, da se današnji učenci ne učijo več samo za pisalno mizo, s svinčnikom v roki in zvezkom pred seboj, ampak se njihovo učenje prenaša na avtobuse, vlake, v parke – in predvsem na telefone, pravi Mirjam Oblak.

Zato je pomembno, da pripravimo kakovostne učne vsebine in storitve, ki jim bodo pomagale, da se bodo učinkovito učili tudi s pomočjo elektronskih učnih virov – tako ne bodo dobili le znanj predmetnega področja, ampak se bodo učili učinkovito učiti se tudi s tovrstnimi gradivi.

Mirjam Oblak, Služba za digitalizacijo, MVI

Prednosti odprtih elektronskih učnih virov se še dodatno kažejo v njihovi dostopnosti,« opisuje smiselnost platforme. Novost je, da učbeniki niso postavljeni v obliki knjige, ampak se besedilo nadaljuje v nedogled.

V okviru projekta pa ni bil samo razvit portal eTorba, ampak je bilo tudi nadgrajenih 31 obstoječih e-učbenikov in pet obstoječih e-gradiv. V sodelovanju z različnimi založbami pa so bili razviti štirje novi e-učbeniki za preizkušanje novih pedagoških modelov.

Učenci in učitelji se učijo z uporabo eBralnika, ki deluje v okviru portala in ponuja prilagodljivost učnih vsebin glede na velikost zaslona ter individualne potrebe posameznika.

eTorba. Vir: posnetek zaslona

Vsi elektronski učbeniki so oddani v postopek učbeniškega potrjevanja na Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

V prihodnosti se bo nabor gradiv na portalu še obogatil, prav tako se že razvijajo nove funkcionalnosti za še učinkovitejše učenje in poučevanje – tako v eBralniku kot v eUrejevalniku, orodju za izdelavo elektronskih učnih virov.

Portal eTorba namreč postavlja temelje za nadaljnji razvoj tako elektronskih virov kot načinov učenja in poučevanja z njimi.

MVI

Novice z ministrstva za izobraževanje ekipa sodelavcev ministrstva pripravlja, posreduje ali omogoča za bralce Časorisa.

Vprašanje tedna

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

SMS

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

SMS

Pomagate nam lahko tudi na druge načine: z rednim mesečnim nakazilom, z bančno kartico ali prek PayPala.