Časoris
Na podlagi do sedaj opravljenih analiz dosežkov učencev pri slovenščini v 6. in v 9. razredu predmetna komisija za slovenščino priporoča, naj učitelji spodbujajo učence k branju in tvorjenju raznovrstnih besedil ter vztrajajo pri tem, da so pozorni na jezikovno pravilnost besedil, ki jih tvorijo. Vir: Pixabay
Na podlagi do sedaj opravljenih analiz dosežkov učencev pri slovenščini v 6. in v 9. razredu predmetna komisija za slovenščino priporoča, naj učitelji spodbujajo učence k branju in tvorjenju raznovrstnih besedil ter vztrajajo pri tem, da so pozorni na jezikovno pravilnost besedil, ki jih tvorijo. Vir: Pixabay

Dosežki na NPZ kažejo, da je naš šolski sistem dober

Ob zaključku šolskega leta smo na ministrstvu spregovorili o rezultatih letošnjega nacionalnega preverjanja znanja (NPZ).

Predsednik Državne komisije za vodenje NPZ dr. Janez Vogrinc je uvodoma pojasnil, da pri NPZ ne gre za preverjanje znanja, ampak za ugotavljanje njegove trajnosti, in da analiza letošnjih dosežkov nikakor ni evalvacija pouka na daljavo (ta bo izvedena posebej in bo dostopna septembra).

Je pa pomemben element ugotavljanja kakovosti šolskega dela.

Rezultati so spodbudni. Kažejo na to, da smo lahko na nek način mirni z vidika usvajanja in napredovanja v znanju. Hkrati nam dajejo izziv za premislek in osnovo za načrtovanje nadaljnjih sistemskih ukrepov, predvsem, kako tekom izobraževanja v koronačasu prepoznane vrzeli nadoknaditi ali pokrpati.

Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport

Kako uspešni so bili otroci letos?

V šestem razredu so najnižje povprečne dosežke osvojili pri matematiki, najvišje pri angleščini. Letošnja generacija je v povprečju dosegla bistveno več kot generacije v obdobju med 2015 in 2019.

Vir: Janez Vogrinc
Preverjanje iz slovenščine je opravljalo 20.365 učencev (povprečje 24,7 točke od 45 možnih), iz angleščine 19.357 učencev (povprečje 33,4 točke od 50 možnih), iz matematike pa 20.208 učencev (povprečje 25,5 točke od 50 možnih točk). Vir: Janez Vogrinc

V devetem razredu so najnižje povprečne dosežke osvojili pri angleščini, najnižje pri zgodovini. V primerjavi s preteklimi leti so nižje dosežke osvojili še pri matematiki in športu ter višje pri biologiji.

Vir: Janez Vogrinc
Preverjanje iz slovenščine je opravljalo 17.639 učencev (povprečje 26,5 točke od 54 možnih), iz angleščine 4.170 učencev (povprečje 31,8 točke od 50 možnih), iz matematike pa 17.261 učencev (povprečje 24,1 točke od 50 možnih točk). Vir: Janez Vogrinc

Kako je z morebitnim povečanjem razlik v znanju med učenci?

Prva analiza kaže, da med našimi osnovnimi šolami ni velikih razlik in da so pogoji zelo primerljivi. Večje razlike so znotraj posamezne šole, kot pa med šolami, je poudaril Vogrinc.

Kako uspešni so bili otroci s posebnimi potrebami?

Pri slovenščini so šestošolci dosegli 77 odstotkov znanja vrstnikov brez posebnih potreb, dosežki so večji, kot so bili prejšnja leta. Medtem so pri matematiki dosegli 74,8 odstotka, pri angleščini pa 70,5 odstotka znanja svojih vrstnikov.

Podobne ugotovitve veljajo za devetošolce.

Dosežki te generacije učencev, ki je imela precejšen delež pouka na daljavo, ne kažejo bistvenih odstopanj. Ti dosežki kažejo, da je naš šolski sistem dober, da imamo dobro usposobljene pedagoške delavce, ki so se morali hitro prilagoditi na nov način dela in so pripomogli k temu, da so učenci uspešno napredovali.

dr. Janez Vogrinc, predsednik Državne komisije za vodenje NPZ

Na splošno so letošnji rezultati precej primerljivi z dosežki prejšnjih let, a to je le prva analiza. Natančnejšo bomo na ministrstvu pripravili do jeseni in jo, kot napovedano, posredovali tudi srednjim šolam.

Medtem si bodo osnovne šole lahko pomagale tudi z orodjem OrKa, orodjem za kakovost, ki ga je oblikoval Državni izpitni center. Njegov direktor dr. Darko Zupanc je povedal, da OrKa presega razprave o podpovprečnih ali nadpovprečnih rezultatih, saj je osredotočena na doseganje ciljev in standardov iz učnih načrtov, tudi v epidemiji.

Namenjena je vsaki šoli in vsakemu učitelju, saj omogoča, da za potrebe analiziranja učence v šoli dajo v skupine po njihovi specifiki, npr. po težavah pri šolanju na daljavo.

Če bi analize med skupinami pokazale pomembna odstopanja, se lahko jeseni delo diferencira po teh skupinah.

MIZŠ

Novice z ministrstva za izobraževanje ekipa sodelavcev ministrstva pripravlja, posreduje ali omogoča za bralce Časorisa.

Vprašanje tedna

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

SMS

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

SMS

Pomagate nam lahko tudi na druge načine: z rednim mesečnim nakazilom, z bančno kartico ali prek PayPala.