Časoris
Letos osnovno šolo zaključuje 19.881 devetošolcev, lani jih je 19.191. Foto: Monkey Business Images/Dreamstime
Letos osnovno šolo zaključuje 19.881 devetošolcev, lani jih je 19.191. Foto: Monkey Business Images/Dreamstime

Dodatne razmestitve in omejitve vpisa v srednje šole

Do 25. aprila, ko je bil končan rok za prenos prijav, se je za vpis v srednje šole za šolsko leto 2022/23 prijavilo 20.983 kandidatov.

V roku jih je prijavo preneslo 817.

Vpisani bodoči dijaki po programih

V programe:

 • nižjega poklicnega izobraževanja se je prijavilo 555 kandidatov (lani 470),
 • srednjega poklicnega izobraževanja 3.916 kandidatov (lani 3.703),
  • od tega 134 v vajeniško obliko,
 • srednjega strokovnega izobraževanja sta se prijavila 9.002 kandidata (lani 8.614),
 • gimnazije 7.510 kandidatov (lani 7.274)
  • od tega v splošne 6.046 (lani 5.886) in v
  • strokovne 1.464 (lani 1.388).  

Letos osnovno šolo zaključuje 19.881 devetošolcev, kar je 690 več kot lani. 

Manjšanje …

Prvotno število razpisanih mest (25.198) za vpis novincev se je malenkost spremenilo, saj smo na nekaterih programih obseg razpisanih mest zmanjšali. Na nekatere se je namreč prijavilo zelo malo kandidatov ali celo nihče.

Do roka za prenos prijav se je tako obseg mest zmanjšal za 536 mest, in sicer na 24.662.

… in večanje števila mest

Po roku pa smo v maju na nekaterih programih obseg zaradi večjega števila prijavljenih povečali (za 671), tako je sedaj na voljo 25.333 mest.

Poleg navedenega števila smo na nekaterih programih soglašali s predlogi šol, da sprejmejo več prijavljenih, kot je razpisanih mest za novince.

Prepolna osrednja Slovenija

Ker so v osrednjeslovenski regiji prostorske kapacitete šol že precej napolnjene, interesa za vpis pa je največ, se je za oblikovanje nadnormativnih oddelkov odločilo kar veliko šol.

Tako so na voljo še dodatna 404 mesta. Skupaj je tako za vpis prijavljenih kandidatov na voljo 25.737 mest.  

Na koliko šolah bo vpis omejen?

Tudi letos se omejitvam ni bilo mogoče izogniti. Vpis bo omejen na 51 šolah (lani 53).

Izbirnega postopka se bo moralo udeležiti 42,5 odstotka prijavljenih kandidatov (lani 43 odstotkov) oziroma je v programih z omejitvijo vpisa prijavljenih 8.916 kandidatov (lani 8.642).

Ob tem je treba poudariti, da bodo nekatere šole, ki ne bodo imele ponavljavcev, ali bodo oblikovale nadnormativne oddelke, lahko vpisale več novincev, kot je bilo načrtovano.

Četrta industrijska revolucija se nanaša na avtomatizacijo in prenos podatkov v proizvodnih tehnologijah, med drugim na internet stvari in računalništvo v oblaku. Vir: Adobe Stock
Vir: Adobe Stock

Na katerih programih srednjega izobraževanja bo omejen?

 • V 5 programih srednjega poklicnega izobraževanja (lani v 7), in sicer v programih
  • računalnikar (na 4 šolah),
  • bolničar – negovalec, elektrikar in mehatronik operater (na po 2 šolah) ter
  • frizer (na 1 šoli).
 • V 19 programih srednjega strokovnega izobraževanja (lani v 17), in sicer v programih
  • tehnik računalništva (na 8 šolah),
  • predšolska vzgoja (na 7 šolah),
  • tehnik mehatronike (na 6 šolah),
  • strojni tehnik, ekonomski tehnik in zdravstvena nega (na po 5 šolah),
  • medijski tehnik (na 3 šolah),
  • elektrotehnik, veterinarski tehnik, tehnik oblikovanja in kozmetični tehnik (na po 2 šolah) ter
  • grafični tehnik, aranžerski tehnik, fotografski tehnik, farmacevtski tehnik, zobotehnik, tehnik laboratorijske medicine, kemijski tehnik in tehnik varovanja (na po 1 šoli).
Epidemija je ustavila tudi plesno sezono. Vir: Pixabay
Vir: Pixabay

Na katerih programih gimnazijskega izobraževanja bo omejen?

 • V programih gimnazije na 20 šolah (lani na 16),
 • v športnih oddelkih gimnazije na 8 šolah (lani na 7),
 • klasični gimnaziji in ekonomski gimnaziji na po 2 šolah (lani enako), 
 • tehniški gimnaziji na 1 šoli (lani na 4), 
 • umetniški gimnaziji
  • likovna smer na 4 šolah (lani na 3), 
  • smer film in gledališče na 1 šoli (lani enako), 
  • smer sodobni ples na 1 šoli (lani ne),
  • glasbena smer (vzporedno izobraževanje) na 1 šoli (lani ne).

Podatki o omejitvah po šolah.

MIZŠ

Novice z ministrstva za izobraževanje ekipa sodelavcev ministrstva pripravlja, posreduje ali omogoča za bralce Časorisa.

Vprašanje tedna

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

SMS

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

SMS

Pomagate nam lahko tudi na druge načine: z rednim mesečnim nakazilom, z bančno kartico ali prek PayPala.