Časoris
Novosti v šolskem letu 2019/20. Foto: Adobe Stock
Foto: Adobe Stock

Brezplačna gradiva, novi učni načrti in brez nadomeščanj ob sobotah

Šolsko leto se je končalo, za 183.892 učenk in učencev ter za 37.225 dijakinj in dijakov so se začele počitnice.

Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo se je učencem in dijakom ter učiteljem in staršem v posebni poslanici zahvalil za delo in jim zaželel prijetne počitnice. Jeseni vas čakajo novi izzivi, je dodal in zagotovil, da se bodo na ministrstvu trudili za spremembe na bolje.

V novem šolskem letu 2019/2020 bodo učna gradiva brezplačna ne le za prvošolčke, pač pa prvič tudi za drugošolčke.

Novost sta tudi prenovljena učna načrta za slovenščino in za izbirni predmet čebelarstvo.

Med izbirnimi predmeti bodo učenci lahko izbirali dva nova predmeta: filmsko vzgojo in slovenski znakovni jezik. Za oba je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje lani sprejel nova učna načrta.

Nov koncept podaljšanega bivanja

Na 144 osnovnih šolah bodo tudi v novem šolskem letu poskusno organizirali razširjeni program nekoliko drugače kot doslej, saj bo na teh šolah že drugo leto poskus uvajanja tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli.

Na 125 osnovnih šolah izvajajo poskus le v preizkušanju koncepta razširjenega programa. Učenkam in učencem bodo omogočene dodatne dejavnosti na področju gibanja in zdravja. Na 19 osnovnih šolah pa bo že drugič zapored poskus v celoti.

Zaradi nadaljevanja poskusa uvajanja tujega jezika v obvezni program in preizkušanja koncepta razširjenega programa v osnovni šoli se bo tudi v novem šolskem letu – za dve uri tedensko v 7. razredu in dve uri tedensko v 1. razredu – povečal obvezni del programa. Učenci se bodo v razširjeni program še naprej vključevali prostovoljno.

Novosti v srednji šoli

Na področju srednjega šolstva bodo v prihodnjem šolskem letu začele veljati spremembe Zakona o gimnazijah in Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Z njima izenačujemo obravnavo vseh dijakov, mladoletnih in polnoletnih, glede njihove odsotnosti od pouka. Srednje šole in starši dijakov se bodo medsebojno obveščali o morebitnih odsotnostih dijakov, kar velja tudi za starše polnoletnih dijakov.

Učitelji bodo lahko dijaku prepovedali navzočnost pri določeni uri pouka, če bo dijak z neprimernim obnašanjem bistveno oviral izvajanje pouka.

To pomeni, da lahko učitelj dijaku prepove prisotnost pri pouku ne le, če ogroža svoje življenje ali zdravje oziroma življenje in zdravje drugih, ampak tudi, če kljub opozorilu učitelja, da naj preneha z motenjem pouka, s tem nadaljuje tako, da močno ovira izvajanje pouka.

Šola bo lahko dijaka izključila iz šole, če se mu bo izrekel četrti ukor.

 Nič več nadomeščanj ob sobotah

Ker so se zaradi vsakoletnega spreminjanja koledarja dnevi začetka in konca pouka težko ujeli s številom tednov pouka, prav tako je prihajalo do odstopanj pri določitvi najmanjšega števila dni pouka, smo s spremembo pravilnika o šolskem koledarju ohranili samo datume začetka in konca pouka.

Pouka prosti dnevi v osnovnih in glasbenih šolah so z zakonom določeni državni prazniki in drugi dela prosti dnevi, šolske počitnice in nedelje ter sobote, razen če ni z letnim delovnim načrtom šole oziroma navodili ministra zaradi nadomeščanja dneva pouka določeno drugače.

Za učence je pouka prost dan tudi dan šole, ko šola za učence organizira različne dejavnosti in aktivnosti, opredeljene v letnem delovnem načrtu. Osnovna šola lahko v letnem delovnem načrtu določi, da se dva dneva pouka v šolskem letu izvedeta v drugem terminu, kot ju za pouk določa šolski koledar, ne more pa ju izvesti na dan, ko pouk že poteka. Dneva ne smeta biti določena v istem tednu, razmik med njima pa mora biti najmanj teden dni.

V posameznem koledarskem letu se teden pred ali po daljših praznikih lahko začne ali konča z le enim delovnim dnem. Takrat je minister s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju za posamezno šolsko leto doslej določil ta dan kot pouka prost dan, ki pa se je nadomeščal na drug delovni dan oziroma na soboto.

To je zapletalo organizacijo in izvedbo pouka v posameznem šolskem letu. Po novem pravilnik dopušča ministru, da lahko določi ta dan kot pouka prost dan brez nadomeščanja. Tako določen prost dan ne sme ovirati možnosti realizacije učnih načrtov v skladu s predmetnikom.

Želimo vam prijetne dopustniške dni, preživite jih lepo, mi pa se beremo spet ob začetku novega šolskega leta.

MIZŠ

Novice z ministrstva za izobraževanje ekipa sodelavcev ministrstva pripravlja, posreduje ali omogoča za bralce Časorisa.

Vprašanje tedna

Vreme

Ljubljana Slovenia
Sunny
-6°C
 

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

Pomagajte prek PayPala. Uporabite lahko tudi bančno kartico.

Kako še lahko podprete Časoris?

Spletni arhiv Časorisa

Hej, te zanima, kaj se dogaja okoli tebe?

Naroči se na Časoris in vsak dan izveš vse, kar moraš vedeti, da izpadeš kul pred frendi. S prijavo sprejemaš splošne pogoje in politiko zasebnosti.