Časoris
Kako uspešno vključiti otroke priseljence v družbo. Vir: Pixabay
Vir: Pixabay

Kako v družbo uspešno vključiti otroke priseljencev

Za vsakega od nas je še kako pomembno, da imamo s tistimi, s katerimi prihajamo v stik, dobre medsebojne odnose, ki jih gradimo na spoštovanju in zaupanju.

Tudi pri otrocih in mladostnikih iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij, ki se vključujejo v vrtce in šole, moramo upoštevati, da je treba za take odnose zagotavljati varno in spodbudno učno okolje.

Strokovni delavci v vrtcih in šolah poskrbimo za dobro počutje vsakega otroka in mladostnika. Skrb za socialno vključenost in začetno učenje slovenščine otrok priseljencev morata biti povezana in vzajemna.

Otrokom namenimo čas, ki ga potrebujejo za spoznavanje novega, čas tišine, kadar ne upajo govoriti, omogočimo jim priložnosti, da znanje izkažejo na različne načine. Nepoznavanje jezika naj ne bo ovira in prepričanje, da otrok nečesa ne zna.

Dejavnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih naj bodo usmerjene v priložnosti, da so otroci aktivni in se počutijo kot del skupine, v kateri lahko sodelujejo, izrazijo svoja mnenja, pobude in izražajo različna čustva, sprašujejo. Ob tem lahko strokovni delavci odkrivamo njihova šibkejša področja in krepimo njihove talente.

Spodbujajmo jih k vključevanju v interesne dejavnosti v šoli in zunaj nje. Če se jih otrok oprime, so lahko dobro izhodišče za vključevanje v okolje, učenje novega in vzpostavljanje stika.

Za strokovne delavce so tovrstna spoznanja, ugotovitve in usmeritve podlaga pri načrtovanju individualnega načrta aktivnosti za otroke v vrtcih in osnovnih šolah ter osebnega izobraževalnega načrta za dijake v srednjih šolah.

Ob pogovoru, ki ga opravimo z otrokom ali mladostnikom in njegovimi starši, slišimo njihovo »zgodbo« in vzpostavimo prvi stik, ki je izrednega pomena v procesu začetnega vključevanja in otrokovega nadaljnjega razvoja.

Pomembno je, da poskrbimo za priložnosti, da govorijo v maternem jeziku in iščejo podobnosti med različnimi jeziki in kulturami z vrstniki, s čimer se ustvarjajo možnosti za sodelovanje, povezovanje in navezovanje stikov.

***

Mojca Jelen Madruša je strokovna koordinatorica projekta
»Izzivi medkulturnega sobivanja«, zaposlena na Osnovni šoli Koper.

Prispevek je nastal v okviru projekta »Izzivi medkulturnega sobivanja«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Izzivi medkulturnega sobivanja


Časoris

V Časorisu s svojimi zapisi in razmišljanji gostujejo tudi otroci, učitelji, ravnatelji, strokovnjaki in starši.
V prispevkih je zapisano njihovo mnenje, ki ne izraža nujno stališč uredništva.

Vprašanje tedna

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

SMS

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

SMS

Pomagate nam lahko tudi na druge načine: z rednim mesečnim nakazilom, z bančno kartico ali prek PayPala.