Časoris
Domače naloge da ali ne? Vir: Adobe Stock
Domače naloge da ali ne? Vir: Adobe Stock

Domače naloge DA ali NE

Domače naloge so namenjene utrjevanju učne snovi in pridobivanju učnih navad.

Domače naloge niso le pisne, mednje spada tudi urjenje spretnosti, kot je branje, urjenje pomnjenja, učenje opazovanja in pridobivanja informacij, ponavljanja učne snovi.

Zahtevnost domačih nalog se z leti šolanja stopnjuje.

Prvošolčki jemljejo domače naloge zelo zares. Ponosni so, ko jih izpolnijo. Z leti pa pri mnogih učencih začne resnost popuščati in naloge preprosto nehajo izpolnjevati.

Starši, ki svojim otrokom povsem zaupajo in jim prepuščajo za šolo vso odgovornost, morda niti ne vedo, da so njihovi otroci opustili del šolskih obveznosti.

Če so učitelji na ta del izpolnjevanja obveznosti učencev pozorni (če naloge pregledujejo ali vsaj evidentirajo), na govorilnih urah starše opozorijo na domače naloge. Nekateri individualno, drugi povedo to na splošno. Starši, ki prihajajo na govorilne ure, doma potem preverijo, ali je njihov otrok tudi med tistimi, ki ne delajo domačih nalog.

Drugim se preverjanje ne zdi potrebno. Morda se jim tudi pisanje nalog ne zdi potrebno. 

Učitelji, ki so prepričani, da so domače naloge za učence koristne in nujne, se trudijo, da bi jih za izpolnjevanje te dolžnosti motivirali brez kaznovanja, na primer tako, da je pisanje domačih nalog pogoj za popravljanje ocen (možnost popravljanja ocene je torej nagrada).

Učenec na primer piše test iz enega ali drugega predmeta, a z rezultatom testa (oceno) ni zadovoljen. Učitelj pa je že v začetku šolskega leta seznanil učence in starše s pogoji, da učenec lahko piše test še enkrat. Pogoji pa recimo so: da redno dela domače naloge, da prinaša šolske potrebščine, sodeluje pri pouku in obiskuje dopolnilni pouk (v času pred ponovnim pisanjem testa).

Pogojev je kar precej, a so vsi zelo razumni. Pogoji le opozorijo še na druge obveznosti učenca. Učenec, ki želi popraviti slabo (slabšo) oceno, bo učno snov ponovil ali se jo naučil, obiskal dopolnilni pouk in tako dobil ponovno razlago, poslušal pri pouku in ga ne motil ter z vsem tem izkazal spoštovanje do učitelja in priznanje za učiteljev trud. 

Tako bo ravnal učenec, čigar starši sledijo otrokovemu napredku v šoli, se zanimajo zanj, ga spodbujajo in tudi oni spoštujejo učiteljevo delo. 

Kadar učenec ali več njih ne dela domačih nalog, se mora tudi učitelj vprašati, zakaj je tako.

Ali je bil dovolj jasen pri navodilih? Ali so vsi učenci sposobni rešiti, napisati, izpolniti domačo nalogo? Morda je za nekatere pretežka in bi z veseljem nalogo naredili, če bi bila primerna za njihove sposobnosti.

Pa še na nekaj je treba opozoriti. Učitelji morajo biti v koristnost nalog prepričani. Od učencev jih morajo zahtevati, jih preverjati in ne sme jim biti vseeno, ali jih delajo ali ne, češ da je to njihova stvar. Morda jim res ne bo uspelo pri vseh, pri večini pa.

Vprašajo naj se tudi, zakaj pri enih učiteljih učenci delajo naloge dosledno, zakaj pri njih ne.

Tereza

Žerdin, upokojena specialna pedagoginja in učiteljica, ki je v strokovnem štirinajstdnevniku Šolski razgledi devetindvajset let ustvarjala rubriko Kje vas in nas šola žuli, kolumne o šoli, učiteljih in starših odslej objavlja v Časorisu.

Vprašanje tedna

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

SMS

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

SMS

Pomagate nam lahko tudi na druge načine: z rednim mesečnim nakazilom, z bančno kartico ali prek PayPala.