Z lučkami v veseli december

Številni kraji se bodo za dober mesec dni odeli v svojo najlepšo praznično podobo.

A walk along the wire, a memory of courage

This day is an opportunity to talk and socialise with friends, and we also look forward to the walk, because then there are no lessons. But we should have thought more about the wire that cut off Ljubljana and prevented people from living the free life that we live today, writes eight grader Kaja Trontelj from OŠ Franceta Bevka.

Pohod ob žici, spomin na pogum

Šolarjem pohod ob žici pomeni možnost za pogovor in druženje s prijatelji. Pohoda se veselijo tudi, ker takrat ni pouka. Večkrat pa bi se morali spomniti na žico, ki je omejevala Ljubljano in preprečevala ljudem, da bi živeli svobodno življenje, kakršnega živimo danes, poudarja osmošolka Kaja Trontelj iz OŠ Franceta Bevka.

Pohod ob žici, dan ko se povežemo z naravo

Večina učencev meni, da je pohod pomemben zaradi svoje zgodovine in zaradi udeležbe posameznikov, ki s krogom okoli Ljubljane skupaj »objemajo« Ljubljano namesto žičnatega obroča. Devetošolec Martin Kerin z OŠ Toneta Čufarja v Ljubljani dodaja, da je pomemben tudi zato, ker mnogi zanemarjamo vsakdanje rekreacijske aktivnosti, pohod pa nas nanje spomni.

Ljubljana je postala zelena prestolnica Evrope

Središče Ljubljane se je v nekaj letih prelevilo v prijetno okolje, kjer prevladujejo zelene površine in kjer imajo prednost pešci in kolesarji.