Časoris
Cilj digitalnega državljanstva je opolnomočenje posameznikov, da sami sprejemajo informirane odločitve v luči priložnosti, ki jih prinašajo nove tehnologije. Vir: Adobe Stock
Cilj digitalnega državljanstva je opolnomočenje posameznikov, da sami sprejemajo informirane odločitve v luči priložnosti, ki jih prinašajo nove tehnologije. Vir: Adobe Stock

Kaj je digitalno državljanstvo in kako se ga naučimo?

Kako soustvarjati boljšo, bolj informirano, bolj strpno in bolj povezano družbo, družbo, ki vse bolj temelji na tehnologiji?

Eden od pristopov je digitalno državljanstvo.

Kaj je to in kako se izobraziti zanj, razlaga Pierre Varasi, strokovni sodelavec z oddelka za izobraževanje na generalnem direktoratu za demokracijo in človeško dostojanstvo pri Svetu Evrope.

Zakaj je digitalno državljanstvo pomembno in kaj prinaša?

 • Državljanom omogoča, da se spopadejo z izzivi in izkoristijo priložnosti na spletu.
 • Povečuje dostop, vključenost in kompetence za demokratično družbo.
 • Pomaga pridobiti digitalne kompetence.
 • Ozavešča o diskriminaciji in pristranskosti.
 • V središče postavlja lepo državljansko vedenje tako na spletu kot v resničnem svetu.
 • Je ključno za pravilno delovanje demokratičnih institucij.
 • Poudarja odgovorno vedenje na spletu, vključno s spoštovanjem zasebnosti drugih, premišljenostjo o svojem digitalnem odtisu in uporabo dobrih digitalnih praks.
 • Posameznike pomaga naučiti, kako varovati osebne podatke in ostati varni v digitalnih okoljih.
 • Spodbuja sočutje in spoštovanje drugih ter zmanjšuje primere spletnega nadlegovanja in spletnega nasilja.
 • Uči, kako kritično ocenjevati spletno vsebino, razlikovati verodostojne vire od neverodostojnih in se izogibati širjenju lažnih informacij.
 • Spodbuja učence, da gradijo pozitivne in pomenljive odnose na spletu.
 • Posameznikom daje znanje in veščine, da se lahko spopadejo z omenjenimi tveganji, zaščitijo svoje osebne podatke ter ostanejo varni na spletu.

Kakšno je izobraževanje o digitalnem državljanstvu?

Zasnovano je tako, da mladim pomaga razvijati kompetence, ki jih potrebujejo, da postanejo učinkoviti digitalni državljani.

To vključuje učenje, kako:

 • uresničevati in braniti svoje ter pravice in odgovornosti drugih,
 • spodbujati in ščititi človekove pravice ter
 • sodelovati v demokratičnem procesu in braniti pravno državo v digitalnem okolju.

Pri izobraževanju o tem ne gre za prepričevanje mladih, naj sprejmejo določena prepričanja ali sodelujejo pri določenih političnih dejavnostih na spletu.

Kako se digitalno razlikuje od klasičnega državljanstva?

Izobraževanje o digitalnem državljanstvu deluje ob boku in obstaja v vzajemnem odnosu vpliva s starejšimi, nedigitalnimi oblikami demokratičnega državljanstva.

Klasično državljanstvo vključuje predvsem medsebojne interakcije znotraj fizične skupnosti, kot so:

 • sodelovanje v političnih procesih,
 • državljanske pravice in odgovornosti,
 • prispevanje k pozitivnemu razvoju skupnosti ter
 • spoštovanje nacionalnih in mednarodnih zakonov.

Medtem se digitalno državljanstvo osredotoča na interakcije znotraj digitalnega okolja, kot so:

 • družbena omrežja,
 • spletni forumi in
 • digitalni komunikacijski kanali.

Ta zahteva določeno raven tehnološke kompetence, ki morda ni tako ključna za klasično državljanstvo.

Digitalna pismenost, digitalno izobraževanje, splet, tehnologija. Vir: Adobe Stock
Vir: Adobe Stock

Kako lahko postanemo učinkoviti digitalni državljani?

Da bi postali učinkoviti, moramo razumeti, kako uporabljati digitalna orodja, brskati po spletnih platformah in kritično ocenjevati digitalno vsebino.

Prav tako se digitalno državljanstvo ukvarja z edinstvenimi priložnostmi, izzivi in razmisleki v digitalnem svetu, kot so zasebnost na spletu, kibernetska varnost, digitalne pravice in odgovornosti ter vpliv tehnologije na družbo.

Kaj lahko učitelji storijo na tem področju?

 • Spodbujajo pozitivno spletno vedenje.
 • Razpravljajo o etičnih vidikih na spletu.
 • Razvijajo kritično razmišljanje.
 • Sodelujejo s starši.
 • Uporabljajo dostopne spletne vire.
 • Vključijo digitalno državljanstvo v učni načrt.
 • Spodbujajo demokratično vedenje na spletu.
 • Bodo zgled učencem pri digitalnem sodelovanju.

MVI

Novice z ministrstva za izobraževanje ekipa sodelavcev ministrstva pripravlja, posreduje ali omogoča za bralce Časorisa.

Vprašanje tedna

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

SMS

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

SMS

Pomagate nam lahko tudi na druge načine: z rednim mesečnim nakazilom, z bančno kartico ali prek PayPala.