Časoris
Zavzemali se bodo za boljši sistem štipendiranja, skrb za duševno zdravje mladih in njihovo športno aktivnost, večjo skrb za nadarjene in učence s posebnimi potrebami. Foto: Tatiana Golmer/Dreamstime
Zavzemali se bodo za boljši sistem štipendiranja, skrb za duševno zdravje mladih in njihovo športno aktivnost, večjo skrb za nadarjene in učence s posebnimi potrebami. Foto: Tatiana Golmer/Dreamstime

Kaj lahko od nove vlade pričakujemo na področju šolstva?

Dobili smo novo vlado. Kaj lahko od nje pričakujemo na področju vzgoje in izobraževanja?

Katere ukrepe pripravlja?

V koalicijsko pogodbo so zapisali več ciljev. Eden najpomembnejših je prenova bele knjige. Zlasti v smeri družbenih in tehnoloških sprememb.

Posebej bomo podpirali dejavnosti, ki otroke in mladostnike spodbujajo k branju knjig.

Koalicijska pogodba

Med drugim nameravajo prenoviti kurikulum, v šole vnesti vsebine digitalnih kompetenc in digitalne pismenosti ter otrokom zagotoviti dostop do naprav IKT. Prav tako napovedujejo brezplačna kakovostna učna gradiva in interesne dejavnosti.

Tudi prehrana bo brezplačna.

V osnovnih in srednjih šolah bodo okrepili vsebine aktivnega državljanstva.

Z državljansko vzgojo želimo mlade ustrezno pripraviti na življenje v naši družbi. Učni načrti bodo zato usmerjeni v spodbujanje politične participacije mladih, finančno, funkcionalno pismenost, medijsko in okoljsko pismenost.

Koalicijska pogodba

Napovedujejo še vzgajanje prečnih kompetenc, kot so trajnostni razvoj, inovativnost, kreativnost, umetniško izražanje, kritično mišljenje, večjezičnost, medkulturnost in solidarnost.

Kako pa bodo ravnali s področjem duševnega zdravja mladih, ki se je med epidemijo občutno poslabšalo?

Načrtov je več:

  • usposobili bodo več strokovnjakov, ki se bodo ukvarjali s tem,
  • študenti psihologije bodo svetovali mladim,
  • mlade bodo ozaveščali o pomenu duševnega zdravja,
  • zagotovili bodo denar za specializacijo klinične psihologije.
Delež oseb, ki navajajo duševne težave, se med izvajanjem posameznih anketnih valov ni spreminjal. Vir: Pexels
Vir: Pexels

Eden ključnih ciljev na tem področju je destigmatizacija duševnih težav in odkrivanje ljudi v stiski.

Dva logotipa in disclaimer Erasmus+

Obenem bo treba zapolniti luknje v znanju, ki so nastale zaradi šolanja na daljavo, ter izboljšati gibalne sposobnosti otrok.

Na podlagi analiz in v sodelovanju s športnimi strokovnjaki bomo predlagali sprejetje ukrepov za nevtralizacijo upada telesnih in gibalnih sposobnosti otrok in mladine, ki smo mu bili priča med epidemijo.

Slovarček

Bela knjiga povezuje mnenje stroke in politike ter jih oblikuje v zakonske predloge. Uporabljajo jo za predstavitev ukrepov, preden jih predlagajo v sprejem.

Specializacija je pridobitev poglobljenega znanja na ozkem področju kakšne stroke.

Destigmatizacija je odprava družbene zaznamovanosti zaradi drugačnosti.

Podprite Časoris Podporniki-102040 Share

Sandra

Hanžič je novinarka, ki jo ob spremljanju vsakodnevnega dogajanja najbolj veselijo druženje s prijatelji, potovanja in sprehodi v naravo.

Vprašanje tedna

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

SMS

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

SMS

Pomagate nam lahko tudi na druge načine: z rednim mesečnim nakazilom, z bančno kartico ali prek PayPala.