Časoris

Časorisove delavnice medijske pismenosti

Se znate zavarovati pred lažnimi novicami?

Prijavite se na Časorisovo delavnico medijske pismenosti.

urednistvo@casoris.si

Pišite nam na urednistvo@casoris.si in pogovorili se bomo, kakšna znanja potrebujete in kako jih lahko pridobite.

V času epidemije novega koronavirusa so se po družbenih omrežjih širile številne polresnice in lažne novice.

Ste denimo tudi vi naleteli na novico, da se lahko pred novim koronavirusom zaščitite s česnom ali toplo vodo?

Ali veste, kako prepoznati lažne novice in zakaj je treba pomisliti, preden informacije delimo na družbenih omrežjih?

Če želite okrepiti medijske in digitalne veščine ter znanje o vrednotenju podatkov, informacij in medijskih vsebin, vam lahko pomagamo.

Delavnice lahko prilagodimo tudi za učence.

Česen. Vir: Pixabay
Vir: Pixabay

Mnenja o delavnicah

Na delavnici Lažne novice in medijska pismenost nas je predavateljica seznanila z osnovnimi orodji za prepoznavanje lažnih novic, z nameni ter možnimi posledicami laži, polresnic, prikrojenih (izrazito subjektivnih) novic, napihnjenih objav ipd.

V času, ko le še zelo redki otroci vidijo odrasle brati tiskan časopis in ko tudi visoko izobraženi odrasli z lahkoto in brez zavor povedo, da ne spremljajo novic niti po RTV, otroci potrebujejo medijsko vzgojo v šoli.

Predmetnik bi moral učence/dijake opremiti z veščinami prepoznavanja namenov, ki stojijo za novicami, postopoma pa jih usmeriti na pot preudarnih bralcev/poslušalcev novic, ki zmorejo jasno razvrstiti večino informacij z družbenih omrežij kot manj relevantne od tistih iz zanesljivih medijev. Pomembno je, da si posameznik pridobi kompetence za oblikovanje čimbolj objektivne slike dogajanja v ožji in širši okolici.

Da bo medijska vzgoja učinkovita, bi bilo dobro, da je integrirana v učni program osnovne in srednje šole in ne prepuščena zgolj slavistu, ki pri svojem predmetu obravnava intervju kot besedilno vrsto, ali učitelju, ki lahko obširno tematiko na razredni uri ali pri novinarski interesni dejavnosti le skicira.

Slavica Šavli, prof. nemškega jezika in slovenskega jezika, vzgojiteljica, o delavnici za učitelje, 2021

***

Delavnica se osredotoča na en segment medijske pismenosti in to je preverjanje virov in razumevanje fenomena lažnih novic. Učinkovit program medijske pismenosti mora biti vključen v obvezni predmet, pri katerem bi otroke celovito, strukturirano učili kritičnega mišljenja, kritične uporabe medijev in njihove kritične potrošnje. […] Želim čestitati tako dr. Merljak Zdovc kot tudi OŠ Franceta Bevka, da so ključna vprašanja sodobnega časa vzeli zares in v premišljevanje o njih kot tudi v iskanje odgovorov vključili svoje učence. Tako spodbudno izobraževalno okolje otrokom in mladostnikom mogoče ne bo ponudilo odgovorov na vsa vprašanja, ponudilo pa jim bo znanje in samozavest, da je ena ključnih človeških zmožnosti kritično mišljenje. 

Dr. Sandra Bašič Hrvatin, o delavnici za osnovnošolce, 2019

***

Poleg izjemne strokovnosti dr. Sonjo Merljak Zdovc odlikuje tudi odličen pristop za delo z mladimi, ki jih navdušuje nad novinarskim delom ter izobražuje na področju argumentiranja, kritičnega mišljenja in obvladovanja jezika.

Gregor Deleja, ravnatelj Gimnazije Celje – Center, o delavnici za srednješolce, 2018

Spletni arhiv Časorisa