Časoris
Iskanje resnice v svetu novic. Ilustracija: Urška Stropnik Šonc

Iskanje resnice v svetu lažnih novic

Raziskave kažejo, da imajo otroci (in odrasli) tudi pri nas težave, ko morajo vrednotiti kredibilnost informacij na spletu. Težko prepoznajo, kdo jim ponuja informacije, ne znajo ločiti dejstev od mnenj, niti ne znajo razbrati lažnih novic. Kar je še huje, pravijo, da jim sploh ni mar, če naletijo nanje.

S projektom Iskanje resnice v svetu lažnih novic otrokom in mladim že od leta 2017 na različne načine omogočamo, da se seznanijo z družbeno vlogo medijev, se naučijo razlikovati med lažmi in resnico, med verodostojnimi in lažnimi portali, med mnenji in dejstvi ter med fikcijo in stvarnostjo.

Kako smo projekt izvajali v letu 2021?

V letu 2021 smo projekt Iskanje resnice v svetu lažnih novic izvajali v okviru projekta Lovci na lažne novice in druge zgodbe iz sveta dezinformacij, ki ga sofinancira ameriška organizacija World Learning in ameriško ministrstvo za zunanje zadeve. 

Kako smo projekt izvajali v letu 2020?

V letu 2020 smo projekt Iskanje resnice v svetu lažnih novic in s tem nov sklop delavnic za otroke in seminarja za učitelje, pa tudi učno gradivo, videoposnetek in prispevke mladih pripravljali oziroma objavljali v okviru projekta »Iskanje resnice v svetu lažnih novic«, ki ga sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru aktivnosti, namenjenih krepitvi medijske pismenosti. 

Vse aktivnosti v sklopu projekta povezujeta oznaka medijska pismenost in ključnik #MedijskaPismenost.

Z videom Lovci na lažne novice, s prispevki, ki jih pripravijo mladi, s pripravo učnega gradiva, z delavnicah v šolah za učence in s seminarjem za učitelje želimo prispevati k razumevanju vloge medijev v sodobni družbi in načina njihovega delovanja.

Lovci na lažne novice

Lovci na lažne noviceAleksandraGašperLovroStelaValentina in Živa, razkrivajo, da ni vse res, kar najdemo na spletu.

Prispevki mladih 

Mlade želimo s projektom spodbuditi k iskanju in prepoznavanju verodostojnih virov informacij, pa tudi k ustvarjanju novic in drugih medijskih sporočil.

Ponudili smo jim prostor, kjer lahko objavijo svoje medijske prispevke, ki se tako ali drugače dotikajo dostopa do verodostojnih medijev in informacij. S pisanjem medijskih sporočil in razmišljanjem o verodostojnih virih informacij krepijo njihovo medijsko pismenost.

Objavljeni prispevki izražajo mnenje avtorjev in ne predstavljajo uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Delavnice za učence

Izpeljali smo delavnice v 26 oddelkih v osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji.

Seminar za učitelje

Izpeljali smo poldnevni seminar za učitelje, ki se ga je udeležilo 25 profesorjev s srednjih šol, predvsem profesorjev sociologije in slovenščine, ter tudi nekaj dijakov, ki se podrobneje posvečajo sociologiji.

Učno gradivo

V okviru projekta smo pripravili učno pripravo za učno temo medijska pismenost.

Prevedli in priredili smo plakat z napotki za prepoznavanje lažnih novic poD.V.O.M.I.Š, preden deliš? Kako ubežati lažnim novicam, ki so ga pripravili v organizaciji Newseum (E.S.C.A.P.E.).

Logo Ukom. Vir: Ukom

Izvajanje projekta od 2017 do 2019

Projekt v različnih oblikah izvajamo od leta 2017. V sodelovanju z Društvom novinarjev Slovenije (DNS) in Veleposlaništvom ZDA smo leta 2017 izvedli delavnice v 14 šolah po Sloveniji. Leta 2018 pa smo izpeljali pilotni projekt poučevanja medijske pismenosti v četrtem razredu na OŠ Franceta Bevka v Ljubljani ter s podporo DNS, Veleposlaništva ZDA in ministrstva za kulturo pripravili priročnik Otroci in mediji: Iskanje resnice v svetu lažnih novic

Leta 2018 in 2019 smo pod okriljem MOL delavnice izvajali v ljubljanskih osnovnih šolah.

Če imate kakšen predlog ali vprašanje, nam pišite na urednik@casoris.si.