Deček in knjiga. Vir: Pixabay.
Vir: Pixabay/CC

Četrtošolci dobro berejo besedila na papirju, ne pa tudi na ekranu

Facebooktwittergoogle_plus

Četrtošolcem gre branje dobro od rok.

V zadnjih petnajstih letih, odkar Slovenija sodeluje v raziskavi o bralni pismenosti desetletnikov, so izjemno napredovali. »Kljub urbanim mitom, da ne razumejo nič, kar preberejo, to ne drži,« pravi nacionalna koordinatorka raziskave bralne pismenosti PIRLS za Slovenijo Marjeta Doupona s Pedagoškega inštituta, ki je tudi predstavila rezultate.

Skrbi jo nekaj drugega. »V zadnjih 15 letih so se razlike med skrajnima družbenima skupinama povečale približno za eno tretjino.« Število knjig, ki jih imajo otroci doma, je dober kazalnik, kakšen je njihov bralni dosežek. »Več imajo knjig, bolje berejo.«

V raziskavi so tudi letos otroke spraševali o medvrstniškem nasilju. Približno 15 odstotkov otrok ga doživlja vsaj enkrat tedensko. Med njimi je približno dve tretjini fantov. Ti otroci so v primerjavi z drugimi precej slabši bralci. Razlika se pokaže tudi pri skupinah z različnim socialnoekonomskim statusom, saj je nasilju izpostavljenih nekaj več otrok z nižjim statusom.

Raziskava je še pokazala, da so otroci besedila na zaslonu brali oziroma razumeli slabše kot tista na papirju.

Starši in učitelji velikokrat rečejo, da je dobro brati, ker si tako bogatimo besedni zaklad in se lepše izražamo, pravi Marjeta Doupona in dodaja: »To drži, vendar beremo tudi zato, da več razumemo in smo tako bolj samostojni.«

Kako lahko izboljšamo svoje branje? »Predvsem tako, da se pogovarjamo z ljudmi, ki veliko vedo, da jih poslušamo, kadar berejo na glas, pa tudi s širjenjem splošne razgledanosti, torej da gledamo dokumentarne filme, gremo v galerijo, se ukvarjamo z glasbo. Seveda pomaga tudi, če beremo stripe, revije in knjige.«

 

Slovarček

Bralna pismenost pomeni razumevanje napisanih besedil in njihovo uporabo.

Socialnoekonomski status pomeni, v kakšnih razmerah živijo otroci.

 

Za razmislek

  1. Kaj pomeni, da se povečujejo razlike med skrajnima družbenima skupinama?
  2. Bereš knjige v knjižni obliki ali na bralniku?
  3. Katera besedila bereš na telefonu, tablici ali računalniku?
image_print
Facebooktwittergoogle_plus
bralna pismenostbranjeknjigePirls

Sonja • 6. 12. 2017


Prejšnja objava

Naslednja objava

Dodaj odgovor